Fale doktori, uvodi se elektronsko zakazivanje

Ministarstvo zdravlja je započelo kontrolu rada zakazivanja specijalističkih pregleda u domovima zdravlja nakon čega će uvesti sistem elektronskog zakazivanja na primarnom nivou, jer se dešava da građani na ultrazvuk i snimanje rentgenom čekaju više od dva mjesec, piše Dan.

Iz Ministarstva zdravlja za Dan je saopšteno da u kontinuitetu vrše analizu načina zakazivanja pregleda, kako kod specijalista na sekundarnom i tercijarnom nivou kroz jedinstvenu platformu za zakazivanje pregleda, tako i zakazivanje pregleda kroz servis e-zakazivanje koji se koristi na primarnom nivou zdravtvene zaštite.

Iz Ministarstva zdravlja ističu da Domu zdravlja Podgorica nedostaje određeni broj timova izabranih ljekara zbog povećanja broja stanovnika i privremenih dolazaka pacijanata iz drugih mjesta.

“Broj timova izabranih doktora projektovan je na osnovu broja zdravstvenih kartona registrovanih pacijenata i u potpunosti je u skladu sa tim. Broj pacijenata koji su privremeno u Podgorici, a koji nijesu odjavili mjesto prebivališta iz drugih opština, a ostvaruju zdravstvenu zaštitu u Podgorici, predstavljaju dodatni izazov za nesmetano funkcionisanje DZ Podgorica sa adekvatnom količinom kadra”, navode oni.

Kako su dodali, dosadašanje aktivnosti su bile uglavnom fokusirane na sistem zakazivanja specijalističkih pregleda, nakon čega će fokus aktivnosti usmjeriti na zakazivanje pacijenata na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

“Prikupili smo podatke iz svih domova zdravlja o svim specijalistima i konsultantima koji pružaju usluge na primarnom nivou, njihovom rasporedu rada i načinu na koji pacijent dolazi do njih. Imamo namjeru da u narednom periodu omogućimo elektronsko povezivanje izabranih doktora sa specijalističkim službama u okviru Doma zdravlja radi lakšeg kretanja pacijenta kroz zdravstveni sistem. Ohrabruje činjenica da se i kod ljekara specijalista na primarnom nivou (izabrani doktor za odrasle, djecu i žene) pregled može zakazati istog dana. Takođe, pacijent može obaviti pregled istog dana i bez zakazivanja kada postoji opravdana potreba za njim (akutna stanja koja traže neodložni kontakt sa ljekarom)”, ističu iz Ministarstva zdravlja.

Iz te institucije objašnjavaju da do problema i čekanja na pregled može doći u situaciji kada neki ljekar iznenada izostane sa posla.

“Tada menadžment Doma zdravlja preuzima obavezu da nađe adekvatnu zamjenu odsutnom ljekaru, a pacijente zbrine na standardizovan način. Moramo imati u vidu da je jedan broj ljekara na specijalizaciji, neki odlaze na kratkotrajne edukacije, što za menadžment zdravstvenih ustanova predstavlja dodatni izazov.

U svjetlu izraženih demografskih kretanja i činjenice da je Podgorica najveći grad u Crnoj Gori i da u njemu živi i radi veliki broj pacijenata koji imaju izabranog doktora u mjestu iz koga potiču, a u kome ne ostavaruju zdravstvenu zaštitu, već se obraćaju ljekarima DZ Podgorica, koji imaju obavezu da ih zbrinu i koji to bespogovorno i rade. Ovo je takođe jedan od značajnijih razloga koji otežava rad izabranih ljekara i menadžmenta koji ima obavezu da svima obezbijedi dostupno liječenje”, objašnjavaju iz tog resora.

Izvor: