Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju otvorio master studije

Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju od ove studijske godine prvi put je upisao studente na dvogodišnje master studije, njih deset, po reformisanom modelu studiranja, piše Pobjeda.

Ovakav model tek će od sljedeće godine da se sprovodi na fakultetima Univerziteta Crne Gore, kada će studenti morati da polažu prijemni ispit, a studije će biti besplatne.

Dekan Fakulteta za crnogorski jezik Adnan Čirgić rekao je za Pobjedu da je kod njih ove godine master samofinansirajući, a naredne, u skladu sa zakonom, biće besplatan.

“Školarina za master studij Crnogorski jezik i književnost iznosi 500 eura po semestru”, kazao je on.

Precizirao je da je master usklađen s novom zakonskom regulativom koja predviđa osnovni studij u trajanju od tri, a master od dvije godine. Ističe da pravo upisa imaju kandidati koji imaju prosječnu ocjenu ne nižu od osam i koji polože prijemni ispit.

“Prijemni ispit je neophodan kako bi se na osnovu mjerljivih pokazatelja moglo uvidjeti koji kandidati zbilja ispunjavaju uslov za dalje naučno napredovanje. I mi smo se odlučili za prijemni ispit iako bi, s aspekta ekonomisanja, bilo za očekivati da primimo sve zainteresovane kandidate na studij koji je ove godine samofinansirajući. Međutim, smatrali smo da je neprimjereno podređivanje kvaliteta studija i kandidata ekonomskoj moći ustanove. Zato smo ove godine, i pored velike zainteresovanosti, upisali svega deset studenata master studija (iako je bilo moguće upisati trideset)”, rekao je on.

Očekuje da će master Crnogorski jezik i književnost opravdati razloge zbog kojih je pokrenut, a to je, prije svega, stvaranje reprezentativnoga kadra za bavljenje jezičkom, kulturnom i književnom montenegristikom. Crna Gora je, kaže Čirgić, zbog društveno-istorijskih okolnosti, propustila decenije za afirmaciju i proučavanje sopstvene baštine.

“Zato je ta baština i uključena u tuđe korpuse. Jedini način da u tome pogledu idemo u korak s okruženjem jeste kadrovsko jačanje i stvaranje sposobnih stručnjaka za bavljenje sopstvenom baštinom. Kad je u pitanju jezička i književna baština, mislim da je Fakultet za crnogorski jezik i književnost jedina ustanova u Crnoj Gori koja može obezbijediti školovanje za to sposobnoga kadra”, naveo je on.

Na na masteru će se, kako je propisano, izučavati savremena svjetska, južnoslovenske i crnogorska književnost, pedagoški, psihološki i metodički predmeti, te dijalektologija, sociolingvistika i savremene lingvističke i književne teorije. Na drugoj godini, kako pojašnjava Čirgić, pored savladavanja metodologije naučnoga rada, predviđeno je pet izbornih predmeta, a postdiplomci mogu birati neke od predmeta kao što su: estetika književnosti, istorija drame i pozorišta, istorija filmske umjetnosti, bibliotekarstvo, arhivistika, osnovi novinarstva, kognitivna lingvistika, pragmalingvistika, urbana dijalektologija, uporedna gramatika, književnost drevnog Bliskog istoka i antike, osnovi kulturne istorije…

“Nastavu izvode renomirani domaći i inostrani profesori. Master rad se može uzeti iz oblasti koje su predviđene i izbornim i obaveznim predmetima”, zaključio je Čirgić.

Izvor: Pobjeda