Evo koliko će dobijati majke sa troje i više djece koje su primale penziju, bile na Zavodu, radile

0
1366

Ministar finansija Darko Radunović saopštio je na današnjoj konferenciji da je Odlukom Ustavnog suda Vlada zadužena da u roku tri mjeseca predloži rješenje za majke sa troje i više djece koje su ostvarivale pravo na naknade po tom osnovu. Vlada je usvojila poseban zakon kojim je regulisan status majki troje ili više djece korisnica naknada, koje je Ustavni sud nedavno ukinuo i poslaće Skupštini na usvajanje taj dokument.

Kako je saopštio ministar Radunović, poseban zakon utvrđuje pravni status korisnica prava na te naknade i tim zakonom se otklanjaju, kako je saopštio, diskriminatorske posljedice i pravednije se raspodjeljuje novac iz socijalnih fondova.

Koliko će primati majke koje su prije naknada imale posao?

Kako je saopštio Radunović navedenim zakonom Vlada predlaže više mjera.

Za korisnice prava na naknade po osnovu rođenja troje i više djece koje su pravo ostvarile po osnovu radnog staža, a kojima je radni odnos prestao njihovom voljom na sljedeći način:

-Neto iznos od 193 eura, mjesečno uvećan za doprinose, za korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale prosječnu mjesečnu zaradu u iznosu do 200 eura.

-Neto iznos od 264 eura mjesečno uvećan za doprinose, za korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale prosječnu mjesečnu zaradu u iznosu od 250 do 350 eura.

-I neto iznos od 336 eura mjesečno uvećan za doprinose, za korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale prosječnu mjesečnu zaradu u iznosu većem od 350 eura.

Radunović je naglasio da je, takođe za tu grupu korisnica predviđeno je da se obezbjede sredstva za isplatu doprinosa za PIO i to za vremenski period dok su korisnice ostvarivale to pravo na naknadu.

Radunović je saopštio i kako je vremenski rok definisan.

„Korisnice starosti od 55 do 61 godine naknadu u bruto iznosu primaju do sticanja uslova za penziju. Korisnice od 45 do 55 godina naknadu u bruto iznosu primaju 5 godina, i žene starosti od 33 do 45 godina naknadu u bruto iznosu primaju 3 godine,“ rekao je Radunović.

Koliko će primati majke koje su prije naknada primale penziju?

Korisnice naknada koje su u trenutku ostvarivanja prava bile korisnice prava na penziju, a kojima je obustavljena isplata penzije radi korišćenja ovog prava vraćaju se kod Fonda PIO radi uspostavljanja korišćenja prava na penziju, istakao je ministar Darko Radunović na preskonferenciji.

Koliko će primati majke koje su prije naknada bile na ZZZCG?

„Korisnice naknada  koje su pravo ostvarivale po osnovu radnog staža, a u trenutku ostvarivanja ovog prava su se nalazile na evidenciji Zavoda i ostvarivale su neke naknade, u raznim iznosima i po raznim osnovama, zadržavaju to svoje pravo i moći će kod ZZZ da ostvare isto,“ kazao je on.

„Takođe korisnice naknada po osnovu rođenja troje ili više djece koje su svoje pravo ostvarile po osnovu evidencije na ZZZ koje su svoje pravo ostvarivale po osnovu materijalnog obezbjeđenja porodice one će to svoje pravo zadržati , a ostale korisnice biće usmjerene na evidenciju  ZZZ,“ kazao je ministar.

Na kraju je  Radunović saopštio da su fiskalni efekti takvi da će mjesečno opterećenje budžeta umjesto 4,2 miliona eura biti 2miliona i 50 hiljada eura.