Euromost je danas pozvao Ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića i VD.Uprave policije Zorana Brđanina, da ako ne mogu da sprovode zakone i u skladu sa njima spriječe sva nezakonita okupljanja gradjana, posebno auto kolone, koje su se u Bijelom Polju nezakonito organizovale nakon lokalnih izbora u Nikšiću, a koje remete mir gradjana i doprinose gradjanskom sukobu, da odmah podnesu ostavke, naveli su u svome saopštenju iz ove organizacije.

Oni su pozvali i Vrhovno državno tužilaštvo da odmah nalože ODT u Bijelom Polju, da sprovedu istrage, koje organizovao sve nezakonite auto kolone nakon lokalnih izbora u Nikšiću i da se odmah sva lica koja su učestvovala u tim organizacijama procesuriraju, jer kako kažu, sva okupljanja nisu bila prijavljena, shodno zakonu o mirnom okupljanju i kršene su mjere zaštite od Covida”.

,,Takodje, i jednim i drugim i trećim i četvrtim poručujemo, ako se još jednom budu u Bijelom Polju organizovale bilo čije auto kolone mimo zakona, a sve to dozvole nadležne institucije, pozvat ćemo gradjane Bijelog Polja da izadju na ulice  i tražiti ostavke svih koji ne rade svoj posao u skladu sa svojim nadležnostima”.

Da li treba neko da nastrada, da bi svi shvatili da ovakva nezakonita okupljanja nisu dobra za sjeverni region, posebno Bijelo Polje. Kao što smo i ranije najavili, nećemo nikome dozvoliti sa gradjanima Bijelog Polja, da unosi nemir u gradu i da se obraćunava preko Bijelog Polja, koji je poznat po dobrom medjunacionalnom odnosu.

Ako neko želi da brani nešto ili nekog, od nečega, postoje razni načini u skladu sa Zakonom, Ustavom, poštujući sve mjere i pravo svakog gradjanina u Crnu Goru, navodi se na kraju saopštenja nevladine organizacije,,Euromost”..