Euromost poziva Andriju Popovića poslanika u Skupštini Crne Gore, da objasni djeci sa sjevera Crne Gore koja pohadjaju osnovno i srednje obrazovanje, čiji su roditelji nezaposleni,šta je sa njihovim dječijim dodatkom, koji su trebali od 1.jula da primaju u visini od 31,80 eura,kazali su u svome saopštenju koje je dostavljeno Portalu sjevercg.

Oni su dodali, da je ovaj zakon  trebao da počne se primjenjivati od 1. jula. Nakon što je izglasan ovaj zakon, je trebao da se primjenjuje od prvog januara ove godine, Skupština Crne Gore je zbog mjera štednje koje je predložila Vlada Crne Gore u kojim je bio obuhvaćen i ovaj zakon,usvojila amandman Liberalne partije, koji je predložio poslanik Andrija Popović, da se primjena ovog zakona pomjeri od 1.jula a što je Skupština prihvatila.

,,Potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović je ranije izjavio, da će se pored naknadi za majke ukinuti i odredba zakona i za djecu koja pohadjaju osnovno i srednje obrazovanje i čiji su roditelji nezaposleni i nalaze na zavodu za zapošljavanje,pa nas čudi, zašto se još nije oglasio Andrija Popović, poslanik koji je podnio amandman i čvrsto obećao da će se ovaj zakon primjenjivati od 1.jula”

,,Pozivamo poslanike u Skupštini Crne Gore, posebno one koje dolaze sa sjevera Crne Gore da ne glasaju protiv 4000 djece sa sjevera, čiji roditelji nemaju mogućnost da ih školuju i da dobro razmisle da li će glasati protiv djece sa sjevera Crne Gore” kazali su u ovoj organizaciji.