Ovih dana po opštinama na Sjeveru Crne Gore, možemo primjetiti da su u obilazak opština na Sjeveru krenuli iz rukovodstva RTCG na čelu sa novom direktoricom Andrijanom Kadijom kao i članovi savjeta, što je i razlog da ih pitamo, kako je moguće da se sve opštine na Sjeveru Crne Gore pokrivaju sa jednom kamerom i zastarelom opremom koja se nalazi u studiju u Bijelom Polju.

Foto RTR

Takodje,želimo im poručiti, da je pohvalno što se interesuju za Sjeverni region jer se dosada nijedan bivši direktor RTCG nije interesovao niti ga je zanimalo i dobro je što je cilj ovih posjete ostvarivanje direktne komunikacije sa građanima, radi potrebe da saslušaju kritike, sugestije i očekivanja, kako bi se pružili kvalitetni odgovori potrebama građana na polju kreiranja i emitovanja programskih sadržaja, koji su u skladu sa utvrđenim zakonskim pravilima.

Ali, moramo im poručiti da će gradjani na Sjeveru Crne Gore, zajedno sa NVO uskoro pokrenuti peticiju gradjana i shodno poslovniku rada Skupštine Crne Gore, tražiti izmjenu i dopunu zakona o javnom radio difuznom servisu Crne Gore, da se dio sredstava opredjeli za otvaranje i funkcionisanje regionalne televizije Sjevernog regiona kao i dalji njegov rad.

Sama činjenica da se 15 opština na Sjeveru Crne Gore pokriva sa jednom kamerom govori koliko je ovaj region zapostavljen, kada se tiče svih bitnih aktivnosti kao i zastupljenost životnih priča i manifestacija, koje su karakteristične za sjeverni region zemlje.

NVO,,Euromost’’ je ove nedelje pokrenuo uz pomoć dijaspore i prvi nezavisni portal za Sjever Crne Gore – sjevercg.me, sa ciljem da se što više gradjani u Crnu Goru i dijasporu informišu, kada se tiče dogadjaja u ovom region.

sjevercg