Nevladina organizacija,,Euromost” je podnijela tužbu Upravnom sudu, protiv nezakonitog rješenje predsjednika opštine Bijelo Polje Petra Smolovića Br. 01-018/20-853 od 17.09.2020. godine, o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama broj 01-249 od 05.07.2019. godine, zbog povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava

Petar Smolović

Na osnovu člana 21. Stav 1. Odluke o kriterijumu, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija(,,Sl. List CG- Opštinski propisi” . br.04/17), član 28 stav 6 Član Komisije iz reda predstavnika Opštine ne može biti član nevladine organizacije.

Medjutim predsjednik opštine Bijelo Polje je kroz svoje rješenje povrdijedio pravilo postupka, pogrešno i nepotpuno utvrdio činjeničnog stanja i pogrešno primjenio materijalno pravo, pri tom kršući Odluku o kriterijumu, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija(,,Sl. List CG- Opštinski propisi” . br.04/17),jer je na mjestu predsjednika i člana Komisije postavio svog potpredsjednika Ernada Suljevića, koji je ovlašćeno lice i osnivač nevladine organizacije ,,Demokratski progres”, sa prebivalištem u Bijelom Polju, a što se vidi i na sajtu Ministarstva zaa javnu upravu.

Ernad Suljević

Takodje, rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, nije u skladu sa Zakonom o NVO (“Službeni list Crne Gore”, br. 039/11 od 04.08.2011, 037/17 od 14.06.2017) gdje je u članu 32b Komisija za raspodjelu sredstava, jasno naglašeno kako se vrši izbor Komisije i koliko članova sačinjava Komisiju i koje su nadležnosti Komisije.

Smolović je sa ovakvim rješenjem otvorio put prema zloupotrebama i korupciji pri donošenju Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama.

Da Smolovića ne interesuju niti zakoni niti opštinske Odluke, govori i činjenica da i nakon našeg obavještenja, i nakon podnošenja tužbe,, raspisuje javni poziv za dodijelu sredstava NVO, kazali su iz ove organizacije.

Euromost će nastaviti da prati ovaj slučaj i neće odustati, dok se ne ispoštuju sve zakonske obaveze kao i Zakon o NVO.