Državna komisija za nadzor revizije muzejskih predmeta i dokumentacije Narodnog muzeja Crne Gore predstavila je polugodišnji izvjestaj o eksponatima za koje se sumnja da su nestali iz Muzeja. Revizijom je utvrđeno da u Etnografskom muzeju nedostaje 106, a u Umjetničkom 25 eksponata. Aleksandar Berkuljan koji je pokrenuo čitavu priču o nestalim predmetima tvrdi da u izvjestaju koji je upućen Vladi nedostaju bitni podaci.

Predstavnici državne komisije ,kažu, da su izvještaji revizionih komisija etnografskog i umjetničkog muzeja rađeni u skladu  sa važećim pravilnikom, da ce spisak predmeta koji nedostaju dostaviti medijima , a da čekaju na izvještaje ostalih muzejskih  jedinica.

“Do početka decembra mora se podvući crta. Znaće se šta nedostaje u Narodnom muzeju, na koji su način nestajali eksponati i gdje su sada”, kazao je predsjednik komisije Dragan Jurić.

Aleksandru Berkuljanu nije dozvoljeno da prisustvuje predstavljanju polugodišnjeg izvještaja, a želio je , kaže, pitati ko je izbrisao podatke iz si zvjestaja koji je  predstavljen Vladi Crne Gore

Berkuljan tvrdi da se u skraćenom izvještaju upućenom Vladi pominju se samo osam pištolja, a dokumentacija pokazuje da ih je u Muzeju bilo više od 30, da pored ostalog nema podataka o slikama koje su poklonjene, a nijesu zavedene, da osam slikama pera počeka niko nije prijavio.

izvor: rtcg.me