Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) će, postupajući po odluci Vlade, u naredna tri mjeseca obračunavati 40 odsto popusta na računima za utrošenu električnu energiju penzionerima koji imaju mjesečna primanja ispod 222 eura i nezaposlenima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG), saopšteno je iz ove elektroenergetske kompanije.

EPCG će, kako navode, ove popuste obračunati na osnovu spiskova koje će dobiti od Fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje, jer u svojoj bazi podataka nemaju evidenciju o statusu svojih potrošača.

O preciznom broju subvencionisanih računa za električnu energiju obavjestiće javnost nakon što, kako su kazali. Fond PIO i ZZZCG dostave tačan broj lica sa evidencija na koja se odnose mjere Vlade Crne Gore za drugi kvartal.

“Imajući u vidu javno dostupne podatke, mislim da se okvirno može govoriti o preko 100.000 građana koji će biti obuhvaćeni kada se uzmu u obzir i članovi domaćinstava. Naravno, uslov ostvarivanja subvencije je da su penzioneri koji imaju primanja ispod 222 eura i nezaposleni sa evidencije ZZZCG vlasnici brojila. Kada naše službe obrade dobijene podatke, imaćemo tačan broj domaćinstava koji će biti korisnici ovih prava u naredna tri mjeseca”, istakao je izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin.

On je rekao da će kao izvršni direktor EPCG, postupajući po odluci Vlade Crne Gore, a nakon što se obrade dobijeni podaci, pripremiti predlog odluka za realizaciju u skladu sa Statutom kompanije.

EPCG ovim mjerama koje realizuje u saradnji sa Ministarstvom finansija pokazuje odgovornost i pruža ruku građanima da zajedno podijele teret krize.

“Takođe, postupajući po odluci Vlade Crne Gore da se do 15. jula uplati profit iz prethodne godine, prebacićemo na račun budžeta oko 30 miliona eura”, zaključio je Rovčanin.