Elektroprivreda Crne Gore EPCG je sa kompanijom SAGA CG potpisala ugovor o javnoj nabavci za unapređenje aplikacije u Call centru.

Kako je saopšteno iz EPCG, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, 29. aprila kao najpovoljnija odabrana je ponuda renomiranog ponuđača SAGA CG, sa kojom je potpisan ugovor vrijedan 145.018,50 eura sa PDV-om.

Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, istakao je da se unapređenje aplikacije kontakt centra sprovodi u cilju efikasnijeg i produktivnijeg rada, kao i unapređenja servisa koji se nude kupcima.

“Krajnji cilj unapređenja Kontakt centar aplikacije jeste podizanje zadovoljstva kupaca i stvaranje još boljih uslova za jednostavan, neposredan i interaktivni kontakt sa korisnikom u cilju pružanja kvalitetne usluge i zadovoljavanja njihovih potreba za pravovremenom i tačnom informacijom. Takođe, od potrošača očekujemo i povratne informacije kako bismo kontinuirano unapređivali rad i zajednički pronalazi rješenja na obostranu korist”, rekao je prilikom potpisivanja ugovora Rovčanin.

Izvršni direktor kompanije SAGA CG, Ivan Bojanović, osvrnuo se na ogromno iskustvo koje kompanija ima u realizaciji projekata tog tipa.

“SAGA je kompanija koja ima preko 30 godina iskustva i predstavlja regionalnog lidera u oblasti softverskih rješenja za brigu o korisnicima. Veliko je zadovoljstvo što nam je EPCG ukazala povjerenje i siguran sam da ćemo ga opravdati”, rekao je on.

Iz EPCG poručuju da će se kao rezultat te aktivnosti, lakše i preciznije evidentirati privogori i zahtjevi kupaca u cilju rješavanja svih prigovora u zakonskim rokovima.

“Novi modul omogući će unos podataka i dodavanja dokumenata, različitih statusa i povezivanje sa kompanijom CEDIS, kako bi se automatizovalo dostavljanje nalaza po prigovoru, a sve zajedno rezultirašće lakšim i preciznijim izvještavanjem u skladu sa zakonskom obavezom. Nova aplikacija značajno će unaprijediti i komunikaciju sa kupcima, jer će informacije o statusu prigovora biti dostupne operaterima i zaposlenima koji direktno komuniciraju sa potrošačima, a kroz razvoj portala i mobilne aplikacije obezbijediće se integracija sa sistemom, kako bi i kupci putem naših servisa sami mogli da dobiju potrebne informacije”, dodaju.

Kako navode, nadogradnja u dijelu govornog automata (IVR), između ostalog, smanjiće procenat odbijenih poziva u vrijeme obračuna i povećati dostupnost operatera za direktnu komunikaciju sa kupcima.

“Takođe, dobiće se bolja analiza izvještaja koja pomaže ka ispunjenju potreba kupaca i njihovom zadovoljstvu našim uslugama. Nadogradnjom Kontakt centar aplikacije biće unaprijeđen i čitav set servisa, za slanje računa putem mejla, SMS-a i slanja SMS alerta. Podsjećamo da je savremeni Call centar Elektroprivrede Crne Gore uspostavljen 2015. godine. Pozivi ka broju 19100 su besplatni iz svih mobilnih i fiksnih mreža u Crnoj Gori, a Call centar omogućava potrošačima da informacije dobiju direktno od operatera ili putem govornog automata”, zaključuju u Elektroprivredi.

Izvor: Cdm