EPCG odobrila investiciju za izgradnju vjetroelektrane Gvozd od 58 miliona eura

Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore usvojila je na današnjoj sjednici u Nikšiću odluku o odobravanju investicije zajedničke izgradnje vjetroelektrane “Gvozd“, sa kompanijom Ivicom Holding GmbH iz Austije, vrijednu 58 miliona eura.

Na Skupštini je konstatovano da prošla godina predstavlja jednu od najuspješnijih poslovnih godina od postanka Kompanije te da je EPCG grupa imala dobit oko 60 miiona eura.

“Sve kompanije u sastavu EPCG bilježe dobro poslovanje, a objedinjavanje termoenergetskog kompleksa u Pljevljima pokazuje se kao dobra odluka pa je ta sinergija dovela da Rudnik uglja Pljevlja već isplaćuje dividendu”, navode u EPCG.

Ostvareni neto rezultat EPCG u 2018. godini iznosi 44.076.758 eura, a dobrim upravljanjem troškovima i maksimanim angažovanjem svih menadžerskih struktura i zaposlenih ostvarena su osnovna načela Poslovne politike.

“Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u 2018. godini, iznosila je 3.484,2 GWh, što je za 1.294,1 GWh ili 59 odsto više od ostvarenja iz prethodne godine, a 16 odsto više od plana”, kazali su iz EPCG.

Kako su dodali, hidrološka situacija u protekloj godini je bila značajno povoljnija u odnosu na 2017. godinu što je uticalo na veću proizvodnju HE Perućica koja je iznosila 1.042,3 GWh što je za 481,0 GWh više u odnosu na prethodnu godinu i HE Piva čija je proizvodnja iznosila 993,9 GWh što je za 633,4 GWh više od ostvarenja iz prethodne godine.

“Ostvarena je i rekordna potrošnja koja je iznosila 104 odsto od plana, odnosno 101 odsto od ostvarenja u toku 2017.godine”, navode u EPCG.

U toku 2018. godine smanjena su potraživanja kod distributivnih kupaca i ostvaren stepen naplate od 102,30 odsto u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u 2018. godini.

Akcionari su prihvatili odluku o usmjeravanju dobiti na nerasporedjenu dobit Društva tako da je ukupna nerasporedjena dobit kompanije 48.602.081 eura.

Skupština akcionara je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Ugovorom o izvršenju put opcije zaključenog između države Crne Gore i A2A, donijela odluku o poništenju postojećih i odobrenju kupovine novih 10 odsto sopstvenih akcija čime će država povećati vlasnički udio u kompaniji na 85,41 odsto  što je i njen najveći udio u EPCG od 2009. godine kada je izvršena privatizacija kompanije.

U 2018. godini ukupna kapitalna ulaganja u EPCG su iznosila 14.321.186 eura.

“Većina ulaganja se odnosila na modernizaciju i nove projekte”, navode u EPCG.

Shodno Zakonu o privrednim društvima, Skupština je, po utvrđenom dnevnom redu i u skladu sa Statutom Društva, izvršila razrješenje i izbor novih članova Odbora direktora kompanije.

Za članove Odbora direktora izabrani su Đoko Krivokapić, Ranko Milović, Ljubo Knežević, Samir Hodžić, Vladan Radulović, Srdjan Spaić i Oreste Bramanti.

Izvor: CDM