EPCG će nadoknaditi štetu za ekološki incident u Ćehotini

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović razgovarao je sa menadžmentom Elektroprivrede Crne Gore i dogovoreno je da ta kompanija nadoknadi štetu i izdvoji neophodna sredstva za poribljavanje Ćehotine do pronalaženja odgovorne osobe za ekološki incident koji je izazvao pomor ribe velikih razmjera.

Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Simovića je sa informacijom o pomoru ribe i sumnjom da se to desilo otvaranjem ventila na postrojenju Termoelektrane i ispuštanjem opasnog sadržaja upoznalo SRK Lipljen prilikom radne posjete Plužinama, kojoj su prisustvovli i predstavnici EPCG.

“Simović je istog dana dogovorio sa predstavnicima EPCG da pomognu u saniranju štete, dok se ne utvrdi počinilac ovog nedjela”, kažu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Naglašavaju da se incident desio istog dana kada je u Plužinama organizovana prezentacija uspješno realizovanih i novoodobrenih projekata koji se finansiraju u okviru Programa malih grantova u okviru projekta “Upravljanje vodama sliva rijeke Drine”.

“Kroz prvi javni poziv ovog programa grantove su prošle godine dobila četiri sportsko – ribolovna kluba sa projektima koji su se odnosili na unapređenje i čuvanje ribljeg fonda, opremanje ribočuvarskih službi, uređenje ambijenta oko rijeka i jezera, kao i poribljavanje Otilovićkog jezera sa mladicom”, dodaju.

Kako ističu, SRK Lipljan iz Pljevalja, koji gazduje vodama Ćehotinom i Vežišnicom, realizacijom prvog granta nabavio je 100 komada mladice, da bi kroz projekat za koji su grant dobili ove godine stavili u funkciju mrijestiliste Breznica i time omogućili proizvodnju mlađi za poribljavanje rijeka na teritoriji Pljevalja, kao i ostalih ribolovnih voda u narednim godinama.

“Na ovaj način je SRK Lipljan stvorio osnov za obnovu ribljeg fonda i dalji razvoj sportsko ribolovnog turizma. Ovaj, kao i ostali sportsko ribolovni klubovi su kao korisnici ribljeg fonda u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu preuzeli značajna ovlašćenja i obveze i time postali ozbiljan partner Ministarstvu u upravljanju ovim resursom u ribolovnim vodama. Posljednjih godina zajedno sa SRK postigli smo ohrabrujuće rezultate, tako da odgovorno ponašanje kada su u pitanju riblji resursi u našim rijekama i jezerima očekujemo i od svih subjekata koji mogu ugroziti riblji fond. Stoga smo sa nevjericom i razočarenjem primili informaciju o incidentu u Čehotini, jer jedan ovakav slučaj prijeti da anulira sve napore i dobre akcije koje se sprovide na očuvanju ribljeg fonda”, naveli su u Ministarstvu.

Podsjećaju da su nadležni inspektori nakon prijave od strane SRK izašli na teren, konstatovali činjenično stanje i uzeli uzorke ribe i vode.

“Precizan razlog zamućenja rijeke i uginuća ribe biće poznat nakon urađene analize uzorka upućenih u Centar za ekotoksikološka ispitivanja. Očekujemo da će nakon utvrđivanja uzroka i procesuiranja slučaja od strane nadležnih organa počinilac ovog nedjela biti adekvatno procesuiran i kažnjen”, poručili su iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Izvor: CDM