Elektro-ekonomska škola donacijom profesora i uprave dobila svečanu salu

Bjelopoljska Srednja-elektro ekonomska škola, dobila je svečanu salu za sastanke i nastavne aktivnosti, na način što su se profesori i uprava škole odrekli svojih naknada za vanredna polaganja. Na taj način je u novu reprezentativnu prostoriju, sa kojom se u školi svi ponose uloženo oko 16 hiljada eura.

“Došli smo na ideju da jednu staru prostoriju u kojoj je nekada bila bilioteka i koja se nalazila u prilično lošem stanju, pretvorimo u prostor za svečane prilike i sastanke. Sada sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo od prikupljenih sredstava, stvorili prostor koji će biti od koristi svima u školi. Prilikom rekonstrukcije sale za sastanke predvidjeli smo i izgradili prilaznu rampu za osobe sa invaliditetom”, rekao je direktor Srednje elektro ekonomske škole, Miodrag Ivezić.

Pored svečane sale, u novoj školskoj godini đake će dočekati i adaptirana fiskulturna sala, za koju je sredstva obezbijedilo Ministarstvo sporta.

“Sala je skoro završena, ostalo je da se odrade neke sitne stvari u njoj, poput iscrtavanja linija za terene, postave vrata na kabinetu profesora i neki sitniji završni radovi. Vrijednost uloženih sredstva je oko 24 hiljade eura, koje je Ministarstvo sporta opredijelilo”, zaključio je Miodrag Ivezić.