Sekretarijat za ispekcijske poslove u saradnji sa Komunalnom policijom Opštine Bijelo Polje, preduzeo je mjere ispekcijskog i komunalnog nadzora u vezi sa pojavom izlivanja crvene tečnosti u rijeku Lješnicu i dalje u Lim.

     Foto: Facebook

Na samom terenu duž rijeke Lješnice, kontrolisan je veći broj privrednih subjekata i fizičkih lica. U postupku sprovođenja mjera i radnji utvrđeno  je i zapisnički konstatovano, da je do predmetne pojave došlo nesavjesnim postupanjem radnika štamparije Pegaz, vlasnik je prihvatio odgovornost. Ispektori su pokrenuli procesne radnje protiv počinioca djela. Sekretarijat za ispekcijske poslove i Kumunalna policija će i u narednom periodu preduzeti najstrožije mjere zakonom predvidjene, kako bi se rijeka zaštitila od nesavjesnog ponašanja pojedinaca.

Stoji u zajedničkom saopštenju Sekretarijata za ispekcijske poslove i Komunalne policije Opštine Bijelo Polje.