Portalu sjevercg je dostavljeno novo saopštenje  Džudo Kluba „Akedemik“ – Nikšić, Džudo Kluba „Arso Milić“– Podgorica,Džudo Klub „Ibar“ Rožaje, Džudo Kluba„Straševina“ – Nikšić,Džudo Kluba „Budućnost“ –Podgorica, Džudo Kluba „Kodokan“ – Podgorica i Džudo Klub ,,Favorit” Bijelo Polje u kojemu pozivaju predsjednika Džudo saveza Crne Gore Dragomira Bečanovića, kao i nacionalnog trenera Georgi Petrova, da u roku od deset dana sazove Skupštinu i na istoj podnesu ostavku, na kojoj će ovi džudo klubovi  predstaviti platformu daljeg rada Džudo saveza Crne Gore i dodali.

Takodje, bi se na skupštini predložio novi predsjednik džudo saveza Crne Gore, kao i novi nacionalni trener.Platforma će biti u skladu sa svjetskim i Evropskim pravilima.

Ako se ne prihvati naš predlog,džudo klubovi će sa svojim članovima i takmičarima doći ispred Ministarstva sporta i sportskim pozdravom pozdraviti Ministra sporta gosp.Janovića i od njega zatražiti da spriječi dalje uništavanje džudo sporta u Crnoj Gori.

O našim namjerama, danas smo pismeno upoznali i Ministra sporta, od kojeg očekujemo da primi predstavnike džudo klubova, koji bi mu lično iznijeli sve probleme sa kojim se susreću džudo klubovi u Crnoj Gori, zbog lošeg rada predsjednika Džudo saveza i nacionalnog trenera.

Ako se ni tada ne budu prihvatili naši predlozi, ići ćemo u radikalniju borbu za našu djecu i za džudo sport u Crnoj Gori ,a već smo se dogovorili o kakvim će se to aktivnostima raditi, a zašta će i čitava Crnogorska javnost kao i javnost u regiji i Evropi biti upoznata kaže se u saopštenju koje je dostavljeno naše Portalu sjevercg.