“Na ključnim mjestima nalaze se politički dovedeni ljudi koji nemaju znanje i kapacitete”, kazala je predsjednica NVO Građanska inicijativa

Lokalna uprava u Pljevljima godinama je neprofesionalna i vode je ljudi koji ne vole ovaj grad. Na ključnim mjestima nalaze se politički dovedeni ljudi koji nemaju znanje i kapacitete.

To je kazala Ismeta Džakić, predsjednica NVO Građanska inicijativa i dugogodišnji Komunalni inspektor u Opštini Pljevlja, na okruglom stolu Pljevlja – problemi i perspektive iz ugla mladih, koju su organizovali mladi Demokratske Crne Gore.

„Potrebna je što hitnija profesionalizacija lokalne samouprave, u svakom pogledu od gradonačenika do sekretara svih Sekretarijata a onda depolitizacija Skupštine Opštine kao zakonodavnog organa koja mora da osluškuje građanina i da donosi prave odluke. Lokalna uprava nije dorasla onoj visini zadatka koji treba da vodi grad. Ko god bio u lokalnoj upravi, a ne razmišlja o javnom i opštem dobru, neće nas mnogo odvesti od onog od prije 30 godina. Od tada grad odumire, a dolaze ljudi koji su politički dovedeni koji su neprofesionalni“, rekla je Džakić.

Tvri i da nevladin sektor mora biti jedinstven kada je u pitanju rješavanje ključnih problema najsjevernije crnogorske Opštine.

„Ako želimo da opstanemo u ovom gradu, moramo snažnije dići glas. Grad je došao do dna. Ja se pitam đe smo mi građani, zašto nema jedinstva NVO i političkih partija o ključnim temama za opstanak ove sredine. Ne valja nam vazduh, voda, zemljište, a mi ćutimo“, rekla je Džakić.

Građanski aktivista Kemal Pajević smatra da Evropska unija još uvijek nije zainteresovana za rješavanje ekoloških problema u Crnoj Gori, posebno u Pljevljima.

„Po pitanju Pljevalja nema velikog interesovanja Kancelarije Evropske unije u Podgorici. Ja ne vidim da oni vrše neki pritisak na Vladu Crne Gore. Vlada svake godine planira novi budžet, ali u njemu nema značajnih pomaka što se tiče izdvajanja sredstava za zaštitu žovotne sredine. Što se tiče rješavanja ekoloških problema, potpuni sam pesimista, posebno zbog mentaliteta ljudi. Žao mi je što nema više građanskog aktivizma, nema zalaganja mladih ljudi za svoju budućnost“, reko je Pejević.

On je ocijenio da većina u lokalnom parlamentu sve radi po direktivi Podgorice zbog svojih ličnih privilegija.

„Pa, zar im je važniji status u društvu i neki novac koji će primiti, od zdravlja svoje djece. Vrijeme je da se viđe Crna Gora okrene Pljevljima“, rekao je Pajević.

Pajević je kazao da se veoma mali broj građana Pljevalja bavi ekologijom, iako su Pljevlja jedan od najzagađenijih gradova u Evropi.

On je kazao da lokalna uprava treba da pokrene inicijativu, kako se promijenila odluka kojom bi se EPCG spriječila da odlaže pepeo i šljaku u Kop Potrlica nadomak grada.

„Sramota je da Vlada ne izdvaja sredstva za rješavanje ekoloških problema Pljevalja, a opredijelila je 10,5 miliona eura za izgradnju tribine stadiona Budućnosti u Podgorici“, rekao je Pajević.

U radu okruglog stola učestvovao je predsjednik Crnogorske Vladimir Pavićević, Mlade demokrate iz Pljevalja i predstavnici NVO.

izvor: vijesti.me