OTVORENE PONUDE NA TENDER MONTEPUTA

Dvije kompanije u trci za napajanje auto-puta strujom

Na drugi tender za radove na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom dionice auto-puta Bar Boljare od Smokovca do Mateševa, stigle su dvije ponude, saopštio je Pobjedi izvršni direktor kompanije Monteput Jonuz Mujević.

“Ponude su juče otvorene, a odluku ko će izvoditi radove na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom prioritetne dionice auto-puta donijećemo najkasnije za sedam dana”, kazao je Mujević Pobjedi.

Prema njegovim riječima, ponude su poslale dvije domaće kompanije, koje predstavljaju konzorcijume.

Državno preduzeće Monteput poništilo je prvi tender za izgradnju energetske infrastrukture duž autoputa 16. avgusta, zato što nijedan od ponuđača nije predao ispravnu ponudu. Nakon toga raspisan je novi tender po skraćenom postupku. Ponude na prvom tenderu poslale su dvije kompanije, podgorički Novi Volvoks i budvanski Elektro tim sapartnerskim kompanijama iz Švajcarske i Njemačke.

Osnivači fime Novi Volvoks su podgorička kompanija Holding One čiji je vlasnik Milan Ivanović, dok po pet odsto učešća u vlasničkoj strukturi Novog Volvoksa imaju Predrag Poček i Mila Milović, koja je i izvršna direktorica kompanije.

Osnivači budvanskog Elektro tima su Jelena i Miroslav Milović, sa po 50 odsto vlasničkog udjela. Jelena Milović je i izvršna direktorica firme.

Procijenjena vrijednost radova je 38,23 miliona eura, a Monteput će taj iznos obezbijedila iz kredita Investiciono-razvojnog fonda (IRF). Ta kompanija je krajem maja potpisala ugovor sa IRF o odobrenju kredita za izgradnju elektro-napajanja autoputa.

Glavni kriterijum za odabir ponude je najniža ponuđena cijena, a ponuđač je bio dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od dva odsto procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 30 dana nakon isteka važenja ponude.

Rok za realizaciju ugovora je 12 mjeseci od uvođenja u posao. Mujević je objasnio ranije da će se strujom, osim trase od Smokovca do Mateševa, napajati i buduće dionice.

Kako piše u tenderskoj dokumentaciji, predmet javne nabavke su radovi koji obuhvataju izgradnju trafostanica Auto-put 1 sa priključnim dalekovodima, Autoput 2 sa priključnim dalekovodima i trafostanice 20/0,4 kV sa kablovskim razvodom 20 kV i sistemom daljinskog upravljanja za napajanje objekata.

Procijenjena vrijednost trafostanice Auto-put 1 sa priključnim dalekovodima i uračunatim PDVom je 9,8 miliona eura.

Druga trafostanica Auto-put 2 sa priključnim dalekovodima i uračunatim PDV-om je procijenjena na 8,7 miliona eura, a izgradnja TS 20/0,4 kV sa kablovskim razvodom 20 kV i sistemom daljinskog upravljanja za napajanje objekata duž trase auto-puta Bar Boljare, onosno dionica Smokovac Mateševo sa uračunatim PDV-om je procijenjena na 19,6 miliona eura.

Izvor: Pobjeda