Nakon više od jedne decenije nevolja sa prezaduženošću pljevaljska lokalna uprava planira da svoje obaveze svede na prihvatljivi nivo, odnosno na nivo koji neće previše opterećivati njenu godišnju likvidnost. Ta mogućnost je realna u slučaju ako se ovogodišnji plan budžeta ostvari i ako ne dođe do pada prihoda.

 

Ukupne obaveze Opštine Pljevlja u 2020. godini, bez nedospjelih kamata po kreditima u periodu otplate, smanjene su sa 16,558 miliona eura, na početku godine, na 14,157 miliona na kraju godine ili za 2,401 miliona, a sa nedospjelim kamatama u periodu otplate sa 17,345 miliona na 14,868 ili za 2,477 miliona eura, saopšteno je za iz lokalne uprave.

Ističu da je tokom prošle godine potignut uspjeh u smanjivanju dospjelih obaveza za gotovo milion i po eura.

Za stabilnost finansija u Opštini Pljevlja posebno je značajno smanjenje dospjelih obaveza sa 5,467 na 3,982 miliona eura ili za 1,485 miliona. Najveće dospjele obaveze su za poreze i doprinose, kao i za obaveze prema preduzeću „Čistoća“, dok su ostale obaveze značajno smanjene i ne mogu bitnije ugroziti likvidnost i finasijsku stabilnost Opštine, tvrde u lokalnoj upravi.

Dinamika izmirenja nedospjelog duga je veoma povoljna jer se reprogramirane poreske obaveze i kreditne obaveze plaćaju u periodu od narednih 14 godina, a dug prema EPCG u periodu od narednih osam godina. Maksimalna godišnja opterećenost budžeta ovim obavezama u narednom periodu iznosi 1,050 miliona eura. Imajući u vidu sadašnji nivo prihoda u Opštini Pljevlja izvjesno je da ove obaveze ne mogu bitnije ugroziti finansijsku stabilnost – saopšteno je iz pljevaljske lokalne uprave.

Zaduženja rasla od 2006. do 2011. godine

Zanimljivo je da je do 2006. godine Opština Pljevlja finansijski dobro funkcionisala, a dug je bio oko milion eura, dok su potraživanja bila oko tri miliona eura. Nakon lokalnih izbora i odlaska Radomana Gogića (SNP), sa funkcije predsjednika opštinska dugovanja su krenula da se umnožavaju. Do prezaduženosti lokalne uprave došlo je u periodu od 2006. do 2011. godine, u vrijeme kada su DPS kadrovi vršili izvršnu vlast. U tom periodu predsjednik Opštine bio je Filip Vuković, a opštinski menadžer i direktor Službe za izgradnju i razvoj bio je sadašnji predsjednik opštine Igor Golubović. Za pet godine Opština je zadužena oko 20 miliona eura. U tom periodu uvedena je praksa da se isplaćuju neto zarade, a dugovi za poreze i doprinose su se gomilali. Predsjednika lokalne uprave Miloja Pupovića (SNP), 2011. godine sačekalo je 213 presuda spremnih za izvršenje. Da bi izbjegli finansijski kolaps opštinska uprava podiže nove kredite. Ta praksa nastavljena je i u prvoj godini uprave predsjednika opštine Mirka Đačića (DPS), koji je donio odluku da više nema kreditnih zaduženja, pa se situacija značajno promijenila nabolje.

Izvor: Dan