EKONOMIJA

Dug put do glavnog trgovačkog čvorišta Evrope

Luka Bar je izolovana u odnosu na glavne centre distribucije na Mediteranu i na čvorišta transevropskih saobraćajnih koridora. Ne želim da to opravdavam lošim stanjem željezničke ili putne infrastrukture, ni zastarjelošću vozne opreme, samo ću reći da Luka Bar ima značajan prostor za bolje korištenje kapaciteta, ali su neophodne investicije u održavanje operativne obale i lučke suprastrukture, za koje već postoje planovi, a stvaramo i bitne pretpostavke za njihovu realizaciju, kazao je izvršni direktor barske kompanije Vladan Vučelić.

Podsjetio je da su te investicije sastavni dio nedavno zaključenog aneksa IV ugovora o korišćenju morskog dobra, kojim je Luka Bar preuzela obavezu da zaključno sa 2037. godinom investira više od 60 miliona eura.

“Iznos predviđenih ulaganja i definisana dinamika jasno upućuju na zaključak da će, već u prve dvije godine, doći do razvoja kapaciteta luke, što uključuje i proizvodne programe u lučkoj slobodnoj zoni. Definisani modeli finansiranja planiranih projekata uključuju i uvođenje strateških investitora u skladu sa zakonom”, rekao je Vučelić.

Istakao je da je zadovoljan radom bivšeg menadžmenta, na čijem čelu je bio Zarija Franović.

“Na osnovu saznanja o poslovanju iz prethodne godine moram da iskažem pozitivan odnos prema onome što je uradio tadašnji menadžment, a što se može okarakterisati kao korektan rad koji je rezultirao pozitivnim poslovnim rezultatom”, istakao je Vučelić.

Podsjetio je da je Luka Bar prošlu godinu završila sa gubitkom od 22,1 milion eura koji dominantno proističe iz nove procjene vrijednosti imovine (14,9 mil), isplate duga radnicima po osnovu razlike zarada (3,5 mil) i indirektnog otpisa potraživanja od kupaca (1,89 mil).

“Rezultat iz direktnog poslovanja mjeren poslovnim prihodima i rashodima u 2018. je pozitivan i iznosi 289.000 eura, a ostvaren je uprkos svim ograničenjima kojima je Luka Bar bila izložena”, rekao je Vučelić i dodao da je lani pretovar iznosio 1,38 miliona tona i bio je za 19 odsto manji nego u 2017, uglavnom zbog smanjenog pretovara boksita.

Naveo je da je Luka Bar prvi kvartal ove godine završila u plusu 136.418 eura.

“Dobit za prvi kvartal, na konsolidovanom nivou, je iznosila 57.449 eura. U uporednom kvartalu prethodne godine iskazan je gubitak od 78.032 eura”, izjavio je Vučelić i dodao da je u prvom kvartalu 2019. pretovareno 259.467 tona tereta, što je za 23 odsto, ili 77.475 tona manje, a rasuti tereti su učestvovali 74 odsto.

“Manji obim pretovara rasutih tereta, prije svega boksita i cementa, je glavni razlog ukupno manjeg pretovara u odnosu na uporedni kvartal prethodne godine. Važno je napomenuti da je ostvarenje plana za prvi kvartal 94 odsto, što daje osnovu za zadovoljstvo i pozitivnu ocjenu, a realizacija pretovara u aprilu i maju nagovještava da će polugodišnji plan biti ostvaren”, kazao je Vučelić.

Naglasio je da je jedna od ključnih komparativnih prednosti Luke Bar u odnosu na konkurentske sjevernojadranske luke geografska pozicija koja omogućava skraćenje vremena prevoza pomorskim putem, odnosno smanjenje ukupnih troškova transporta.

“To je jedan od osnovnih generatora da Luka Bar dobije regionalni značaj i bude čvorište tokova roba sa svih kontinenata ka Evropi”, rekao je Vučelić i istakao da je za to potrebna kvalitetna infrastrukturna veza sa okruženjem, veći nivo koordinacije subjekata transportnog sistema i uklanjanje administrativnih barijera.

“O ambicioznoj ideji da Luka Bar postane jedan od glavnih trgovačkih izlaza koji povezuje Evropu, Afriku i Bliski Istok se može razmišljati, ali je do njenog konačnog ostvarenja dug put”, upozorio je Vučelić i dodao da je trenutno stanje drumskih i željezničkih veza sa gravitacionim područjem daleko od optimalnog, ali da treba imati u vidu da su u toku kapitalni projekti u državi i okruženju koji će eliminisati ova ograničenja i uspostaviti najefikasniji protok roba od i ka Luci Bar.

“Čak i postojeće stanje drumskih i željezničkih veza Luke sa zaleđem omogućava, do određenog stepena, veću iskorišćenosti postojećih lučkih kapaciteta. Istakao bih aktivnosti koje se sprovode u koordinaciji sa operatorima za željezniki teretni saobraćaj u Crnoj Gori (Montecargo) i Srbiji (Srbijacargo), koje imaju za cilj pokretanje novih tokova roba čije će stjecište biti Luka Bar. Očekujemo da će rezultirati konkretnim poslovima već u trećem kvartalu”, istakao je Vučelić i naglasio da će izgradnja auto-puta prema Beogradu, kao centralnom logističkom centru lučke gravitacione zone, imati pozitivan uticaj na tržišnu poziciju Luke Bar.

Izvor: Pobjeda