Kupovali eksploziv od firme koja prodaje djelove za auta

 

Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki oborila je tender Rudnika uglja vrijedan 682 hiljade eura za nabavku eksploziva i eksplozivnih sredstava. Radi se o tenderu na kojem je prema Odluci o izboru najpovoljnije ponude 7. juna ove godine pobijedila kompanija Jugobicikl-promet. Na tu odluku žalila se nekada državna kompanija Montenegro Defence Industry (MDI). U žalbi su između ostalog naveli da predstavnici kompanije Jugobicikl-promet u postupku javnog tendera nisu dostavili odgovarajuću dozvolu za nabavku eksplozivnih materija, s obzirom na to da „ona nije dostavljena u skladu s amandmanom 1 od 15. aprila 2019. godine, kojim je propisano da dozvola za promet eksplozivnih materija mora da bude izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova“. Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), kompanija Jugobicikl-promet registrovana je kao trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila. Iz Državne komisije za kontrolu javnih nabavki saopštili su u obrazloženju svoje odluke da se nisu bavili ocjenom žalbenih navoda, ali da su po službenoj dužnosti utvrdili da je naručilac u predmetnom postupku javne nabavke učinio bitnu povredu iz člana 134 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama (ZJN). Radi se o članu kojim je propisano da je „bitna povreda zakona u postupku javne nabavke neusaglašenost tenderske dokumentacije sa zakonom, koja je mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih lica ili do ograničenja tržišne konkurencije, ili je dovela do diskriminacije ponuđača“. Iz Državne komisije su istakli da je do povrede tog člana došlo zbog neusaglašenosti uslova tenderske dokumentacije i nacrta ugovora u vezi s ugovornom kaznom za kašnjenje u isporuci eksploziva i eksplozivnih sredstava.

– Budući da je predmetni postupak javne nabavke poništen u cjelosti za partiju jedan i dva, po službenoj dužnosti, a time i pobijana odluka, što je žalilac i tražio žalbom, to je u konačnom odlučeno u njegovu korist, pa će mu Državna komisija vratiti sredstva uplaćena na ime naknade za vođenje postupka po žalbi u iznosu 5.812 eura, shodno članu 125 stav 6 ZJN – piše u obrazloženju odluke Državne komisije. Dodali su da iz istih razloga nalaze i da je osnovan zahtjev žalioca za naknadu troškova postupka u iznosu od 484 eura, koje će takođe morati da plati Rudnik uglja. Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki ovo rješenje donijela je 10. jula ove godine. Rudnik uglja je 19. jula, samo devet dana kasnije, ponovo pokrenuo postupak javne nabavke eksploziva i eksplozivnih sredstava, vrijedan ukupno 408.100 eura.

– Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača s priloženim punomoćjem koje je potpisalo ovlašćeno lice, održaće se dana 27. avgusta 2019. godine u 13:00 sati, u prostorijama Rudnika uglja AD Pljevlja. Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda – piše između ostalog u tenderskoj dokumentaciji. Vlasnik 100 odsto kapitala Rudnika uglja u Pljevljima 18. jula 2018. godine postala je Elektroprivreda (EPCG), koja je u većinskom državnom vlasništvu. Prema podacima CRPS-a, vlasnik 50 odsto kapitala kompanije MDI je CPR Impex iz Beograda, a druge polovine ATL Atlantic Technology Ltd iz Izraela. Sa druge strane, vlasnici kompanije Jugobicikl-prmet su Goran Novak Ćetković.

Realizovali hitnu nabavku dok je Državna komisija odlučivala
Interesantno je da je Rudnik uglja, dok je Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki donosila odluku o javnom tenderu, realizovao hitni postupak javne nabavke eksploziva i eksplozivnih komponenata. Potpisali su dva ugovora, jedan s kompanijom MDI, a drugi s firmom Jugobicikl-promet. Kompanija MDI dobila je ugovorom od 9. jula 2019. godine 181.984 eura za nabavku amonijum nitrata i praškastog eksploziva, dok je firma Jugobicikl-promet ugovorom potpisanog istog dana dobila 26.810 eura za nabavku eksplozivnih komponenata.

”Po službenoj dužnosti utvrdili da je naručilac u predmetnom postupku javne nabavke učinio bitnu povredu Zakona o javnim nabavkama

 

izvor: Dan