Iz kompanije Bemax su kazali da su za koncesione naknade za potrebe svoje proizvodnje platili državi više od 2,5 miliona eura. Dodaju da imaju validan Ugovor za regulacuju toka i uklanjanje viška materijala iz rijeke Morače.

Podsjećamo, potpredsjednik Vlade Dritan Abazović i ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović su juče na konferenciji za novinare govoreći o nelegalnom vađenju šljunka iz korita Morače kazali da su milioni eura izvučeni iz korita rijeke, devastirajući prostor i onemogućavajući građane da imaju pijuću vodu. Stijović je istakao da je kompanija Bemax po zvaničnoj, predatoj, dokumentaciji 2016. godine izvukla više od 15.080 kubika – tri eura po kubiku.

Iz Bemaksa su kazali da i na današnji dan imaju validan Ugovor za regulacuju toka i uklanjanje viška materijala iz rijeke Morače.

“Ugovor od 10.09.2014. je napravljen na 60 mjeseci a produžen 25.12.2019. sa trajanjem do 31.10.2022. i nije istekao 2020. kako je izjavio ministar Stijović. Znači neko ga je loše informisao i obmanuo”, kazali su iz kompanije.

Tvrde da je lokacija za vađenje šljunka Ugovorom precizno određena te da iz utvrđenih granica nijesu izlazili. Dodaju da su urađeni zaštitni nasipi sa obije strane rijeke Morače i time je, kako kažu, trajno spriječeno plavljenje okolnih sela Grbavci i Botun.

“Ne samo što je posao odrađen po važećim projektima i svim standardima već je na tim nasipima sagrađena i asfaltirana saobraćajnica. Napominjemo o našem trošku. Za sav odvezeni višak materijala plaćene su obaveze prema državi u skladu sa Ugovorom (visina nadoknade koja se plaća je 2,78 eura po m3 odvezenog materijala) o čemu postoje inspekcijski zapisnici i uplate u državni budžet. Sve to postoji dokumentovano i kod nas i u vašem ministarstvu”, navodi se u saopštenju.

Ističu da su 2.12.2020. od Uprave za vode dobili nalog za privremeno zaustavljanje radova na projektu regulacije toka Morače do okončanja istraživanja o posljedicama pada izdašnosti izvorišta Bolje sestre. Dodaju da su od narednog dana sve mašine Bemaxa povučene.

“Pošto na lokaciji u selu Mitrovići u blizini rijeke Morače postoji lager materijala iz proteklog perioda (za koji su plaćene sve obaveze prema državi) period do 30.09.2021. je iskorišćen da se taj materijal preveze do našeg drobilčnog postrojenja udaljenog 5 km”, kazali su.

Ističu da su više od 10 godina bili prisutni na regulaciji toka Morače, na od Uprave za vode projektom predviđenim lokacijama te da su, kako dodaju, uredno platili sve viškove iskopanog materijala.

“BEMAX je po pitanju koncesionih naknada za korišćenje TG materijala za potrebe svoje proizvodnje platio državi više od 2.500.000 eura”, navodi se u reagovanju.

Iz Bemaxa napominju da su za cijeli period izvođenja radova na autoputu svu količinu TG kamena koristili isključivo sa trase auto puta, a u skladu sa dozvolama dobijenim kao podizvođač kineske kompanije CRBC.

“Samim tim svakom dobronamjernom je jasno da mi nijesmo imali nikakve potrebe da na trasi autoputa koristimo materijale sa pomenutog Moračkog lokaliteta. Kao veliki poreski obaveznik BEMAX je u proteklih 15 godina redovno kontrolisan i poštovali smo sve zakonske odluke donešene prema našoj firmi, a tako ćemo raditi i ubuduće. Sve ovo je prepoznato i kod stranih investitora sa kojima stalno sarađujemo, a i ubuduće ćemo sarađivati na projektima širom Crne Gore. Nadamo se, da ćete nakon detaljne kontrole i jučerašnjeg prilično bombastično tendecioznog press-a makar obavijestiti javnost i o rezultatima prave kontrole na čemu smo vam unaprijed zahvalni”, navodi se u reagovanju Bemksa.

Izvor: RTCG