Agencija za zaštitu konkurencije (AZZK) dala je saglasnost za državnu pomoć Željezničke infrastrukture (ŽICG) i Željezničkog prevoza (ŽPCG). Radi se o preuzimanju oko 5,5 miliona eura kredita tih državnih kompanija, piše Dan.

Uprava za željeznice je dopisom od 27. januara zatražila mišljenje u vezi izmirenja obaveza po osnovu kreditnih ugovora ŽICG i ŽPCG.

“Odobrena sredstva koriste se za vraćanje kreditnih zaduženja namijenjenih i utrošenih za rekonstrukciju i modernizaciju željezničke infrastrukture (remont i elektrifikacija pruge, sanacija mostova, sanacija tunela, sanacija klizišta, ugradnja novih signalno-sigurnosnih sistema i sl) i nabavku tri elektromotorna voza. Ugovori su zaključeni između ugovornih strana Željezničke infrastrukture, odnosno Željezničkog prevoza, kao zajmoprimaca, i međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB, ČEB). Država Crna Gora ima status garanta. Krediti se vraćaju prema anuitetima na osnovu kojih se i planiraju godišnja sredstva budžeta, iz razloga što Željeznička infrastruktura i Željeznički prevoz nemaju finansijskih sredstava za vraćanje ove vrste kredita. Takođe, kreditna sredstva se ulažu u željezničku infrastrukturu koja je javno dobro od opšteg interesa, kao i u Nabavku voznih sredstava neophodnih za obavljanje funkcije javnog prevoza putnika. Krediti prispijevaju na naplatu u februaru, martu, septembru i oktobru tekuće godine”, piše u obrazloženju odluke AZZK.

Dodaje se da je pomoć za privredna društva mjera države, odnosno predstavlja državna sredstva jer se dod jeljuje iz državnog budžeta.

“U slučaju društva AD Željeznička infrastruktura Crne Gore i AD Željeznički prevoz Crne Gore, svi navedeni uslovi su ispunjeni jer su privredna društva osnovana Odlukom Vlade Crne Gore za obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno usluge od opšteg ekonomskog interesa (UOEI). Parametri za obračunavanje kompenzacije, odnosno ispunjenje uslova bez prekomjerne kompenzacije, u slučaju ŽICG i ŽPCG je uslov koji je sam po sebi ispunjen, s obzirom na to da društva nemaju drugih djelatnosti, da svoje poslovanje finansiraju iz sredstava ostvarenih pružanjem UOEI i sredstava Vlada Crne Gore”, piše, između ostalog, u obrazloženju odluke.

Dodaje se da s obzirom na to da privredno društvo svoju djelatnost obavlja “na teritoriji Crne Gore, nema ni narušavanja konkurencije jer je jedino takvo privredno društvo koje može pružiti navedene usluge”.

“Član 9 Zakona o željeznici propisuje da je upravljanje infrastrukturom djelatnost od javnog interesa, a obuhvata: organizovanje i regulisanje željezničkog saobraćaja, zaštitu, održavanje infrastrukture ili njenog dijela, te se finansiranje izgradnje, održavanja modernizacije i rekonstrukcije infrastrukture dijelom vrši iz budžeta države u skladu sa članom 52 zakona…”, piše između ostalog u odluci AZZK.

Izvor:CDM