Vladina Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemlijšta u državnoj svojini, odbila je zahtjev kompanije aktulenog gradonačelnika Budve Marka Bata Carevića – za višegodišnji zakup 538.700 kvadrata državne zemlje u garbaljskom selu Krimovice, jer je riječ o divljoj gradnji i uzurpaciji državne imovine.

To je “Vijestima” zvanično rečeno u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Njegova kompanija “Carinvest” izgradila je na više od pola miliona kvadrata državne zemlje, najveći poljoprivredni kompleks na obali, koji objedinjuje desetak objekata, velike farme krava, koza, svinja, sa fabrikama za proizvodnju sira, sušare…

Vladina komisija kojom je predsjedavao ministar poljoprivrede Milutin Simović, kako je rečeno, 19. novembra prošle godine usvojila je zapisnik o terenskoj posjeti i donijela zaključak da se odbije inicijativa firme “Carinvest” – za višegodišnji zakup 53.87 ha zemljišta u državnoj svojini u lokalitetu Krimovice, kao i da se obustavi dalji proces pripreme tenderskog postupka za javno oglašavanje zemlijšta za davanje u dugogodišnji zakup.

Na pitanje da li znaju da je na državnoj imovini, prema istraživanju MANS-a, u Krimovici izgrađeno 10-ak objekata bez dozvole, “Vijestima” je u resornom ministarstvu rečeno da su sa time upoznati kroz inicijativu Carevićeve kompanije.

“Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je sa tom činjenicom upoznato tokom rada i odlučivanja Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a povodom inicijative koju je firma ‘Carinvest’ d.o.o. Kotor pokrenula za višegodišnji zakup 53.87 ha zemljišta u državnoj svojini u lokalitetu Krimovice, opština Kotor. Postupajući po predmetnoj inicijativi, predsjednik Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemlijšta u državnoj svojini je, na sjednici od 21. oktobra prošle godine, zaključkom zadužio članove ove Komisije da u punom sastavu izvrše terensku posjetu parcela koje su predmet zahtjeva za zakup u lokalitetu KO Krimovica, opština Kotor, da o terenskoj posjeti sačine zapisnik i isti dostave Komisiji za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na uvid i dalje postupanje”, navela je u odgovoru savjetnica za odnose sa javnošću Ministarstva poljoprivrede Irena Kovačević.

Dodala je da je terenska komisija 30. oktobra prošle godine obišla teren i sačinila zapisnik, predlažući Komisiji za valorizaciju poljoprivrednog zemlijšta u državnoj svojini da odbije zahtjev firme “Carinvest”… “Budući da je riječ o bespravnoj gradnji i uzurpaciji državne imovine, kao i da je u toku postupak legalizacije bespravnih objekata na ovom lokalitetu”.

“Takođe, terenska komisija je preporučila Komisiji za valorizaciju poljoprivrednog zemlijšta u državnoj svojini da se zaduži Ministarstvo finansija – Direktorat za imovinsko-pravna pitanja – Direkcija za inspekcijski nadzor nad državnom imovinom, da izvrši inspekcijski nadzor nad imovinom koja je predmet zahtjeva za zakup firme ‘Carinvest’ i u skladu sa zakonom utvrdi činjenično stanje i o istom obavijesti zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Na sjednici Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemlijšta u državnoj svojini 19. novembra prošle godine usvojen je Zapisnik o terenskoj posjeti i donijet zaključak da se inicijativa firme „Carinvest“ za višegodišnji zakup 53.87 ha zemljišta u državnoj svojini u lokalitetu Krimovice, odbije i da se obustavi dalji proces pripreme tenderskog postupka za javno oglašavanje ovog zemlijšta za davanje u dugogodišnji zakup”, piše u odgovorima.

Kako se ističe, u skladu sa zaključkom Komisije za valorizaciju poljoprivrednog zemlijšta, 20. novembra 2019. godine obaviješten je Direktorat za imovinsko-pravne poslove, Direkcija za inspekcijski nadzor i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.
Istraživanje MANS-a

Iz Istraživačkog centra MANS-a, objavili su da kompanija u vlasništvu Carevićeva, preko pet godina uzurpira blizu pola miliona kvadrata državnog zemljišta u opštini Kotor.
Navode da je za to vrijeme Carević na državnoj zemlji napravio poljoprivredni kompleks, suprotno zakonu i bez građevinske dozvole.

Prema njihovim podacima, uzurpacija na Krimovici počela je 2015. kada je sagradio prve objekte sa namjerom da na toj lokaciji otvori farme za uzgoj stoke.
“Već naredne, 2016. godine, kompanija ‘Carinvest’ je Ministarstvu poljoprivrede predala zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Kako bi dobio dozvolu, Carević je prijavio sopstvene parcele koje se nalaze u blizini uzurpiranog državnog zemljišta, ali na kojima ni danas nema izgrađenih objekata”, navode iz MANS-a.

U naredne četiri godine, prema tom istraživanju, Carević je redovno prijavljivao svoje gazdinstvo na uzurpiranom državnom zemljištu, a kompletan stočni fond uredno je evidentiran od Ministarstva poljoprivrede, bez obzira na činjenicu da se radi o kompleksu farmi sagrađenom bez građevinske dozvole i na uzurpiranom državnom zemljištu.
Carević je ranije, gostujući u emisiji “Načisto” na TV Vijesti, tvrdio da na Krimovici nema ništa nezakonito i da je radio u skladu sa zakonom koji je tada važio.

U MANS-u tvrde da uzurpacija tih razmjera nije bila moguća bez aktivne uloge državnih organa i da posljednje aktivnosti ukazuju na sumnju da neko pokušava da prikrije višegodišnje tolerisanje bezakonja.

Carević se ni juče nije oglašavao povodom navoda MANS-a…

Izvor:Vijesti