Država će nastaviti da ulaže u zdravstvo

Osmi sajam medicine prvog dana u podgoričkoh hotelu Hilton posjetili su brojni građani, ali i predstavnici Ministarstva zdravlja, rukovodioci zdravstvenih institucija i ustanova, predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, zdravstvenih i strukovnih komora, farmaceutskih kompanija i veledrogerija. Posjetioci će do 5.oktobra imati priliku da se informišu o najnovijim dostignućima i metodama u oblasti medicine i farmacije, ali i da se sa stručnjacima savjetuju o mnogim zdravstvenim pitanjima.

Osim toga, sajam je prilika za doedukaciju zdravstvenih radnika, o čemu je u ime Naučnog odbora govorila Agima Ljaljević. Kako je istakla, specifičnost ovogodišnjeg sajma je u tome što će se sastati sve četiri strukovne komore (Ljekarska, Farmaceutska, Stomatološka i Komora fizioterapeuta) i na okruglom stolu razgovarati o temama koje su od zajedničkog interesa.

“Sajam medicine već duži niz godina predstavlja dobro mjesto gdje se okupljaju i zdravstveni profesionalci i korisnici zdravstvenih usluga. Ovo je dobra prilika da eminentni stručnjaci iz sektora crnogorskog zdravstva, koji rade na različitim nivoima zdravstvene zaštite i pružaju svoje usluge opštim populacionim grupama, razmijene svoje znanje i iskustva i predstave javnosti, odnosno svojim korisnicima nova dostiguća i savremene tehnologije”, navela je Ljaljević na svečanom otvaranju.

Prema njenim riječima, na sajmu će se govoriti o različitim aspektima promocije zdravlja, zatim prevencije ranog otkrivanja i tretmana bolesti i rehabilitacije.

“Osim toga, govoriće se i o različitim determinantama zdravlja. Govoriće se o komponentama koje utiču na kvalitet života, organizaciju zdravstvenog sistema, kao i o novim savremenim pristupima u tretmanu osnovnih bolesti na morbiditetnim i mortalitetnim listama”, naglasila je Ljljević.

Generalni direktor Direktorata za javno zdravlje dr Miro Knežević je podsjetio da je ovaj sajam, kao i prethodnih godina, organizovao časopis Medikal, dogogodišnji partner Ministarstva zdravlja. On je istakao i da je zdravstveni resor, sprovodeći politiku Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja, posvećen kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u čijem središtu je pacijent.

“U saradnji sa institucijama zdravstvenog sistema, uspješno sprovodimo definisane reformske procese, a istovremeno radimo na poboljšanju uslova zarad svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu, kroz prostorno-tehnološko osavremenjavanje svih segmenata. Svi ti procesi vođeni su onim što je definisano kao imperativ rada, a to je jačanje povjerenja u zdravstveni sistem. Pacijent u centru sistema i briga o njegovom zdravlju zadatak je u kojem istrajavamo, dok je briga o edukaciji kadra u vrhu prioriteta zdravstvenog resora”, naglasio je Knežević.

Namjera države da ulaže u budućnost zdravstvenog sistema, ističe on, iskazana je kroz obezbjeđenje 1,4 miliona eura za kontinuiranu medicinsku edukaciju u prethodne dvije godine, ali i 500.000 eura za tekuću godinu.

“Kroz ovaj program edukacije prošlo je blizu 2.800 zdravstvenih radnika i saradnika. Stalni napredak medicine i
usavršavanje ljekara praćeno je ulaganjem u medicinsku opremu i objekte. U tom smislu od 11.800.000 eura, koliko je država opredijelila za nabavku opreme, realizovano je 93 procenta u prethodnom periodu, dok je za ovu godinu opredijeljeno još pet miliona eura za nabavku opreme. Istovremeno, u izgradnju i adaptaciju zdravstvenih objekata uložena su znatna sredstva”, predočio je Knežević i dodao da je usvajanjem i interpretacijom nove liste ljekova crnogorskim građanima omogućeno da se liječe ljekovima nove generacije.

Sajam su prvog dana posjetili brojni građani, ali i predstavnici Ministarstva zdravlja, rukovodioci zdravstvenih institucija i ustanova, predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, zdravstvenih i strukovnih komora, farmaceutskih kompanija i veledrogerija.

Izvor: Dnevne novine