Učešćem velikog broja drvoprerađivača došlo bi do znatnog rasta cijene koncesione naknade, a spremni smo da platimo veću cijenu i do 50 odsto u odnosu na privilegovane korisnike šuma, poručuju plavski drvoprerađivači

Drvoprerađivači sa područja Plava uputili su dopis potpredsjedniku Vlade Dritanu Abazoviću i poslaniku DF-a Milanu Kneževiću u kojem traže da se poništi javni poziv koji je Uprava za šume raspisala radi dodjele drveća u dubećem stanju u državnim šumama.

– Obraćamo vam se zbog nedavno objavljenog javnog poziva Uprave za šume za dodjelu drveta u dubućem stanju, koji je mimo svih očekivanja i zakonskih propisa diskriminatorski prema svim drvoprerađivačima u Crnoj Gori koji ranije nijesu ostvarivali pravo na korišćenje šuma usled nezakonitih radnji Uprave za šume i takvih prethodnih javnih poziva. Naime, i ove godine je Uprava za šume raspisala javni poziv koji je iskopiran do slova sa javnim pozivom koji je ranije utvrdio bivši ministra Petar Ivanović, a kojim se unaprijed odbacuju sve podnesene prijave crnogorskih drvoprerađivača koji proteklih deset godina nijesu mogli da koriste državne šume – navodi se u dopisu koji su plavski drvoprerađivači uputili Abazoviću i Kneževiću.

Drvoprerada sa 500 svedena na osam radnika

Drvoprerađivači ističu da su, za razliku od današnjih dana, brojne porodice sa područja Plava živjele zahvaljujući racionalnom korišćenju državnih šuma.

– Danas na području Plava ima svega osam zaposlenih u oblasti drvoprerade, iako se zna da je nekad ovdje radilo 500 radnika u sektoru šumarstva. To ukazuje da je koncesiona politika favorizovala ljude sa strane koji su imali moć da rade šta hoće sa državnim šumama. Za svo to vrijeme naši drvoprerađivači su sklanjani po strani. Žalosno je da državni organi nijesu željeli da čuju naš glas dok smo dokazivali da se u našim šumama pribjegavalo kriminalnim radnjama – naveli su plavski drvoprerađivači.

Istakli su da je krajnje neprihvatljivo da se kao glavni kriterijum za dodjelu koncesija uzima broj radnika koji su imali zainteresovani privredni subjekti u prethodnoj godini.

– Konkretno u javnom pozivu je imperativno i odlučujući broj radnika iz prošle godine, što znači da je ovaj javni poziov raspisan za ranije korisnike, potvrđeno privelegovane od prethodne vlasti, koji su na razne nedozvoljene načine koristili šume na način devastacije i plaćali koncesione naknade ispod svake cijene. Razlog ovakvog odnosa Uprave za šume je veza i obostrana korist sa privilegovanim privrednicima, ali ne po državni budzet – naveli su drvoprerađivači i zatražili raspisivanje novog tendera, uz tvrdnju da su spremni da plate znatno veću cijenu koncesija od one koju nude dosadašnji koncesionari.

– Ukazujemo da bi učešćem velikog broja drvoprerađivača došlo i do znatnog rasta cijene koncesione naknade, jer smo u svim dosadašnjim dopisima i razgovorima sa nadležnim ukazali da smo spremni da platimo veću cijenu i do 50 odsto u odnosu na privilegovane korisnike šuma. Molimo vas da, u skladu sa zakonskim propisima i Ustavom, poništite ovakav javni poziv zbog njegovog diskriminatorskog i monopolističkog dejstva, te da raspišete novi koji će uključivati isključivo tržišne uslove – zaključili su plavski drvoprerađivači.

 

Izvor: DAN