Nakon što je prošle sedmice došlo do zamućenja vode u Breznici u dijelu gradskog parka stručne službe DOO “Vodovod” su obišle teren, ustanovile uzrok nastalog problema i uputile obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode.

Iz Vodovoda su konstatovali: obilaskom terena utvrđeno je da se radi o otpadnim vodama iz kanalizacione mreže privrednih subjekata koji svoju djelatnost obavljaju duž rijeke u dijelu gradskog parka. Koordinisanom akcijom ustanovljeno je da je fekalna kanalizacija iz Motela Vodice i gradskog Stadiona zajednička i upojena je direktno u Breznicu, dok je cijev fekalne kanalizacione mreže iz Sportskog centra “Ada” polomljena u dijelu trase koja prelazi preko rijeke, što izaziva izlivanje fekalija direktno u rijeku. Oštećenje je nastalo prilikom čišćenja korita Breznice. Provjerom objekta Dom za stara lica utvrđeno je da kanalizaciona mreža funkcioniše uredno i da je propisno upojena u novoizgrađeni kanalizacioni krak koji vodi do glavnog kolektora.

Dakle, evidentirana su dva problema a da bi se oni riješili potrebno je preduzeti sve neophodne mjere kako bi se pronašlo adekvatno rješenje za izvođenje radova na spajanju sekundarne fekalne kanalizacije, od Motela “Vodice” i gradskog Stadiona na postojeći sekundarni krak fekalne kanalizacije ispred Sportskog centra “Ada”, sanacija oštećene kanalizacione cijevi SC “Ada” koja prelazi preko rijeke i upajanju sekundarne kanalizacije na novoizgrađeni krak fekalne kanalizacije, koji polazi od objekata Doma za stara lica prema tehničkim standardima i zakonskim okvirima.

 

 

izvor: portalplejvlja.me