Mehanizacija DOO “Lokalni putevi” i ove sezone je na terenu, trenutno rade na nasipanju putnog pravca Mijakovići-Vrulja. Prema riječi direktora ovog preduzeća, Dragana Jovovića do kraja sedmice ostaju na području Vrulje, nastavljaju sa sanacijom puteva u mjestima Borova, Podborova i prema Tulovu, a zatim nastavljaju radove u gradskom području.

Prema riječima direktora DOO “Lokalni putevi”, Dragana Jovovića do sada su sanirali sledeće putne pravce: Srdanov Grob, Bušnje, Jugovo, Gotovuša,Gunjičina glavica, Velike krće, Cvijovića rašće, Crljenice, Adrovići, Vijenac, Ranče polje, Obarde, Trlica, Otilovići, Maljevac, Ljuća, Jazišta, Borovica, Vranje brdo, Odžak, Suvo polje, Vodoplav, Gornje selo, Potpeće, Njivice, Vilići, Zekavice, Ivanovo polje, Rasno, Dubočica, Boščinovići, Katun, Šula, Čestin, Petine, Poros, Nange, Visočke, Đurđevića Tara, Lever Tara, Zaglavak, Manastir Svetog Arhangela Mihaila, Kuće Kljajevića, Kordovina, Kaljig, Maoče, Vrulja, Lijeska, Potkrajci.

Do kraja sedmice ostaju na ovom putnom pravcu, a zatim nastavljaju na saniranju ulica u gradu.

 

izvor: portaltvpljevlja.me