Odmah sam stupio u kontakt sa predstavnicima “Štrabaga”, a oni su mi kazali da će, ukoliko se niko ne pojavi do kraja dana, oni u srijedu sigurno doći i nastaviti radove, kazao je Sakib Čindrak.

Iako je juče trebalo da se nastavi s rekonstrukcijom puta Gubavač-Bistrica, čiji je finansijer Uprava javnih radova Crne Gore, to se nije desilo. Informaciju je za “Dan” potvrdio Sakib Čindrak, predsjednik Mjesne zajednice Bistrica, koji je obišao čitavu trasu tog putnog pravca. Inače, prije nekoliko dana održan je protest mještana Bistrice na magistralnom putu kod mosta u Gubavču, a nakon toga i sastanak sa predstavnicima lokalne uprave i projektanta.

-Mjesna zajednica Bistrica se dogovorila sa kompanijom “Štrabag”, koja inače izvodi radove na rekonstrukciji puta, da se odradi i završi dio koji je u ovom trenutku najkritičniji i za nas najteži kad je u pitanju bezbjedno odvijanje saobraćaj. U ponedjeljak veče smo dobili obavještenje od “Štrabaga” kojim nas informišu da su dali nalog podizvođaču bjelopoljskoj firmi “Imperijal” da se dan kasnije pojavi na trasi puta i nastavi sa započetim radovima, objašnjava Čindrak.

On dodaje da je obišao trasu puta i uvidio da to nije ispoštovano jer tamo nije bilo nikoga.

-Odmah sam stupio u kontakt sa predstavnicima “Štrabaga”, a oni su mi kazali da će, ukoliko se niko ne pojavi do kraja dana, oni u srijedu sigurno doći i nastaviti radove. I njima, ali i lokalnoj upravi i javnosti sam kazao da mi više nemamo vremena za čekanje. Krajnje je vrijeme da počnu da rade. Ukoliko se ne pojave danas i ne počnu da odrađuju posao, mi ćemo nastaviti s našim protestima. I ne samo da ćemo nastaviti, nego ćemo, što je stav svih mještana, radikalizovati protest i blokirati magistralni put koji vodi prema Podgorici- poručio je Čindrak.

Radovi kasne zbog stalnih negodovanja mještana

Iz Uprave javnih radova Crne Gore kazali su, nakon nedavnog protesta mještana Bistrice, da se realizacija projekta Gubavač-Bistrica, s izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice, odvija usporeno zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu, neusaglašenosti između pojedinih faza projektne dokumentacije i konstantnog negodovanja mještana na projektom predviđena rješenja.

-Uprava javnih radova je sprovela proceduru izmjena i dopuna projektne dokumentacije kako bi se ispravile neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji i ispoštovali zahtjevi mještana, a u konačnom dobilo projektno rješenje kojim će biti omogućena nesmetana izgradnja puta u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Očekujemo da će se radovi nastaviti u najskorijem roku, a u skladu sa procedurama koje propisuju zakoni iz oblasti građenja-kazali su iz UJR.

Dogovoreno je da se za početak odradi dio koji je, kako su mještani uporno ponavljali, crna tačka na trasi dugoj skoro sedam kilometara.

– Da se nastavi s izgradnjom započetih potpornih zidova, novih propusta, da se zatrpaju već urađeni propusti i naspe put u Gubavču, gdje se samo počelo i ostalo je raskopano, ali i da cijeli put presvuku tankim slojem lijepog materijala. Da se sve uvalja da bi mještani tokom zimskog perioda mogli lakše i bezbjednije da saobraćaju prema centru Bijelog Polja, odnosno preko mosta u Gubavču do Bistrice. To je, inače, dogovor nas iz MZ Bistrica, kompanije Štrabag, Uprave za javne radove Crne Gore i lokalne uprave – istakao je predsjednik MZ Bistrica.

Dogovoreno je da se radovi na putu izvode sve dok to vremenski uslovi dozvoljavaju.

– Ukoliko vrijeme ne dozvoli nastavak posla, dogovoreno je da se odmah na proljeće, s prvim lijepim danima, nastavi s rekonstrukcijom puta – istakao je Čindrak.

Izvor: dan.co.me