Firma “Interfood 35” iz Rožaja, vlasnika Boža Bulatovića, spremna je da je otkupi sve maline sa sjevera po cijeni od 1,25 eura po kilogramu.

“Prošle godine, kao i ove, odlučio sam da sa područja Plava, Gusinja, Andrijevice, Berana, Petnjice i Rožaja otkupim sve ponuđene količine maline. Mi smo formirali otkupnu cijenu prema beraču, bez obzira gdje se on nalazi, na bilo kojoj udaljenosti, a ona iznosi 1,25 eura po kilogramu. Rekao sam ministru da svaki berač treba da zna da je otkup 1,25 eura, da natkupci ne dovede u zabludu berače”, kazao je CdM-u Bulatović.

Pojedine opštine, kao Andrijevica, uvele su subvencije za maline – 10 centi po kilogramu.

“Mi smo formirali poslovne centre da berači ne idu do Rožaja, da se lome, već da mogu sa područja Andrijevice, Plava da donesu malinu i ja njima plaćam 1,35 eura, to jeste uvećavam im za subvenciju. Ukoliko dođe do pomjeranja subvencija, koliko opštine daju subvencije, toliko ću ja povećati cijenu. Tvrdim da nikakve zarade kao firma nemam, ali imam obavezu da otkupim maline. Drugi subvencije uzimaju beračima, ja ne, ja dajem jednu cijenu – 1,25 eura “, jasan je Bulatović.

Ko transportuje maline do Interfooda, Bulatović će mu, kaže, nadoknaditi trošak.

“Ne želim da one subvencije što da opština, firma od toga ima ikakve koristi”, poručuje Bulatović.

Bulatovićeva firma ima poslovne centre u Mojkovcu, Bijelom Polju i Pljevljima.

“Ukoliko malinari budu zainteresovani, oni mogu dati malinu tim centrima, ista je cijena otkupa”, naglašava Bulatović.

Na pitanje CdM-a kakvog je kvaliteta ovogodišnji rod, Bulatović ističe da malina nije baš najboljeg kvaliteta, ali je u odnosu na prošlu godinu kvalitetnija.

“Spreman sam da otkupim sve te količine. Imam kapaciteta oko 1.000 tona zamrznute robe da primim. Imam transportne rashladne uređaje, hladnjače, kombije… Malina ne može da se transportuje u gepecima. Ako stavite malinu u gepek na plus 35, kad dođe do Rožaja ona je ravna nuli. Zato smo formirali otkupne centre”, ističe Bulatović.

izvor: Cdm