INSPEKCIJI STIŽU PRITUŽBE NA TRGOVCE

Do stupanja na snagu novog zakona kusura u sitnim apoenima nema

Zakonski osnov koji bi inspekciji omogućio kažnjavanje vlasnika trgovina u kojima se kupcima ne vraća kompletan kusur, odnosno iznosi od jednog ili dva centa, za sada ne postoji zbog čega su inspektori nemoćni da djeluju u ovakvim situacijama.

Kako su saopštili iz Uprave za inspekcijske poslove, pritužbe potrošača im stižu, ali Tržišna inspekcija ne može da reaguje. Pojašnjavaju i kako ranije u trgovinama nijesu ni imali sitne apoene, piše Pobjeda.

“Do sada nijesmo imali saznanja da trgovci kusur od cent i dva vraćaju potrošačima za koje utvrde da su stranci. Sigurni smo da će se stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača stanje promijeniti na bolje”, nadaju se iz Uprave.

Vlada je na sjednici u julu utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, koji, između ostalog, obavezuje trgovca da vrati potrošaču kusur, a ukoliko to ne uradi, ma o kolikoj se svoti novca radi, može biti kažnjen.

“Propisana je obaveza trgovca da, uz račun za kupljeni proizvod, potrošaču vrati razliku između iznosa računa i primljenog novca u svim apoenima. Nadležni inspektor će rješenjem narediti trgovcu otklanjanje utvrđene nepravilnosti i odrediti rok za to, ako u toku inspekcijskog nadzora utvrdi da trgovac potrošaču, uz račun za kupljenu robu, nije vratio razliku između iznosa računa i primljenog novca u svim apoenima”, pojasnili su iz inspekcije.

Zakonom je precizirano da će se novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice trgovac, ako potrošaču, uz račun za kupljeni proizvod, ne vrati razliku između iznosa računa i primljenog novca u svim apoenima.

“Za pomenuti prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 eura do 200 eura, dok će se preduzetnik kazniti novčanom kaznom od 150 eura do 400 eura”, naveli su iz inspekcije.

Iz ove ustanove kažu da će se striktnom primjenom novog zakonskog rješenja brzo promijeniti dosadašnje loše navike trgovaca.

“Potrošači će, uz pomoć medija i nevladinih organizacija koje se bore za zaštitu prava potrošača, vrlo brzo promijeniti dosadašnje navike i početi da traže od trgovca da im vrati kusur u svim apoenima”, poručuju iz Uprave za inspekcijske poslove.

Izvor: Pobjeda