Dvanaest žena sa ruralnog područja na sjeveru Crne Gore uključeno je u projekat zahvaljujući kome bi trebalo da njih pet razviju sopstvenu plasteničku proizvodnju.

Milica Vujičić, učesnica u projektu „Žene sa sjevera tradicijom u budućnost”, kaže da je ovo prvi projekat kroz koji se na pravi način ekonomski osnažuju žene na sjeveru Crne Gore.

Najviše me oduševljava to što sve učesnice timski prolaze sve radionice, za mene je ovo prvo iskustvo i veliko, jer sam dosta naučila o plasteničkoj proizvodnji, ne samo kroz radionice, već i u komunikaciji sa ostalim ženama koje već imaju iskustva u tom poslu. Ovakva podrška ženama sa ruralnog područja mnogo znači, jer će kroz usvajanje novih stručnih znanja i osnovnih preduzetničkih vještina sada biti u stanju, da od svojih proizvoda i usluga zarade i postanu ekonomski i društveno snažnije.

Dodaje da ima 28 godina, živi sa suprugom i imaju dvoje djece u zajednici i imaju porodičnu zemlju koju želi, da ubuduće, koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Za nas je ovo jako bitan projekat i zahvalni smo Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava koji finansiraju ovaj projekat, kao i nevladinoj organizaciji,,Euromost” koji ga relizuje, jer su pokrenuli na pravi način, kako da se ekonomski osnaže žene na sjeveru Crne Gore- kazala je Vujičić.

Almer Mekić predsjednik u NVO,,Euromost” navodi, da je ekonomsko osnaživanje žena na selu, jedno od prioritetnih pitanja na kojem treba kontinuirano raditi, kako bi se stiglo do značajnijih i vidljivijih promjena. Kao i u drugim pitanjima koja se tiču rodne ravnopravnosti i položaja žena u našem društvu i ovde se stvari mijenjaju veoma sporo kada se tiče sjevernog regiona.

Kroz projekat do 15. marta ćemo monitirati planiranih projektom pet plastenika i sa korisnicima projekta potpisati sporazum o njihovom korišćenju. Pozvaćemo i ministra pravde, ljudskih i mnjimskih prava i poljoprivrede, ministarstva koje finansira projekat, takođe ćemo pozvati i Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da bi im pokazali koliko su žene zainteresovane uz njihhovu pomoć da se uključe u plasteničku proizvodnju, kroz koju će nosioci takvih projekata biti žene, na sjeveru Crne Gore.

Projekat je podržan od Ministarstva pravde,ljudskih i manjinska prava, kroz javni konkurs za raspodjelu sredstava programima NVO u oblasti rodne ravnopravnosti i prioriteta ekonomskog osnaživanja žena.

Porodični posao
Žene sa sela se suočavaju sa mnogim izazovima, bilo da su u procesu započinjanja ili unapređenja svog porodičnog biznisa, jer su sve neazposlene i najčešće su u evidenciji Biroa rada.
– Zato nam je ovaj projekat od velikog značaja, ocijenila je Elmina Pilavac, iz mjesta Potkrajci, koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom.
Kada je o ekonomskom osnaživanju žena riječ, pogotovo na selu situacija je vrlo loša. Žene uglavnom rade, ali vrlo malo su one nosioci poslovanja. Vrlo je bitno osnažiti žene kako bi one mogle da funkcionišu i da ne moraju da budu zavisne ni od koga. Da raspolažu svojim vremenom i svojim novcem, onako kako njima najviše odgovara. Na žalost, u ruralnim sredinama to je još na vrlo kritičnom nivou-kazala je ona.

Izvor: Dan