Ministar Purišić je izrazio zadovoljstvo o radu i uslovima u kojima borave korisnici usluga Dnevnog centra, obećavši maksimalnu podršku s ciljem boljeg i kvalitetnijeg pružanja usluga Dnevnog centra. Predsjednik opštine naglasio je činjenicu da je Dnevni centar ustanova od posebnog značaja za naš grad a posebno za korisnike usluga kao i njihove roditelje, pozivajući Ministra da podrži i pomogne rad Dnevnog centra sa državnog nivoa obzirom da je Dnevni centar servis na lokalnom nivou.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić je razgovarao i sa predsjednikom Opštine Ejupom Nurkovićem,  o svim socijalnim problemima, mogućnostima intenzivnije saradnje lokalne uprave i Ministarstva rada i socijalnog staranja u cilju postizanja što boljeg tretmana za građane koji su korisnici usluga Centra za socijalni rad, te mehanizmima kako bi se ta saradnja podigla na veći nivo.

Ministar Purišić u svom izlaganju je istakao da treba poboljšati saradnju Ministarstva i loklane uprave kako bi se postigao puni efekat u cilju socijalne pomoći i zbrinjavanja ugroženih kategorija.
Direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goran Kuševija izrazio je zadovoljstvo u vezi sa radom i uslovima u Centru za socijalni rad i Dnevnom centru za djecu ometenu u razvoju i naglasio da se koordiniranim radom i saradnjom postiže unaprjeđivanje rada samih institucija i povjerenje korisnika u iste.