ZA 6 MJESECI

Đukanović odbio 41 molbu za pomilovanje

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbio je 41 molbu za pomilovanje u prethodnih šest mjeseci. To se navodi u drugom prilogu izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period od 20. oktobra prošle godine do marta ove godine.

Od 20. oktobra 2018. do 20. marta 2019. primljeno je 35 molbi za pomilovanje, dok je 46 molbi prenijeto iz prethodnog perioda, prenosi Pobjeda.

“Predsjednik Crne Gore donio je 41 odluku od kojih su sve bile negativne, dok su dvije molbe odbačene. Trenutno je u radu 38 predmeta”, navodi se u dokumentima koje je objavila Vlada.

U dijelu izvještaja, koji se odnosi na rad Agencije za sprečavanje korupcije, navodi se da kada je u pitanju Zakon o lobiranju, četrnaest osoba je položilo ispit za obavljanje poslova lobiranja i dobilo sertifikat o položenom ispitu, odnosno ukupno sedam osoba od 1. januara 2018. Šest fizičkih lica i jedno pravno lice upisano je u registar lobista.

Kad je u pitanju izricanje disciplinskih mjera, u dijelu sprečavanja sukoba interesa i ograničenja u vršenju funkcija, naglašava se da je nakon donošenja odluka Agencije, šest javnih funkcionera podnijelo ostavku sa javne funkcije, nakon čega su razriješeni sa javne funkcije.

“Organi vlasti u izvještajnom periodu su izrekli disciplinske mjere zaključak o opomeni sa mjerom, 107 upozorenja u četiri predmeta, a tri javna funkcionera su razriješena sa javne funkcije, nakon donošenja odluke, dok je jednom javnom funkcioneru na osnovu sudske presude oduzeta imovinska korist u iznosu od 10.815,15 eura. Nakon pokretanja upravnog postupka pred Agencijom, pet javnih funkcionera je podnijelo ostavke na dužnosti u privrednim društvima, dok su u tri predmeta javni funkcioneri izvršili povraćaj novčanih sredstava (u iznosu od 4.605,97 eura) za koje je u toku postupka utvrđeno da su primljeni suprotno odredbama zakona”, ističe se u dokumentu.

Izvor: RTCG