Đukanović nije prekršio zakon, platna kartica nije poklon

ASK

Đukanović nije prekršio zakon, platna kartica nije poklon

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kao javni funkcioner, nije prekršio Zakon o sprječavanju korupcije, jer posjedovanje platne kartice ne predstavlja poklon, saopštila je Agencija za sprječavanje korupcije.

Agencija je odbila zahtjeve MANS-a, u kojim se, između ostalog navodi, da je Đukanović kao javni funkcioner imao VIP revolving karticu Atlas banke koju je koristio za plaćanje ličnih troškova, kao i da postoji sumnja  da se radi o poklonu koji  taj javni funkcioner nije smio da primi i koji je bio dužan da odbije.

“Agencija je pomenute zahtjeve u cjelosti odbila kao neosnovane, zato što u konkretnom slučaju nema elemenata za pokretanje postupka pred Agencijom, jer posjedovanje platne kartice ne predstavlja poklon u smislu člana 6 Zakona o sprječavanju korupcije, odnosno nije u vezi sa vršenjem javne funkcije”, navodi se u saopštenju ASK-a.

Navode i da Đukanović, kao javni funkcioner, nije prekršio članove 17 i 19 Zakona o sprječavanju korupcije na način što je posjedovao VIP platnu karticu, odnosno nije povrijedio odredbe zakona koje se odnose na primanje poklona u vršenju javne funkcije.

“Agencija podsjeća da član 6 Zakona o sprječavanju korupcije propisuje definiciju poklona, odnosno da poklon obuhvata stvar, pravo ili uslugu stečenu, odnosno izvršenu bez naknade i svaku drugu korist koja se daje javnom funkcionera ili povezanom licu sa javnim funkcionerom, u vezi sa vršenjem javne funkcije”, navodi se u saopštenju ASK-a.

Agencija za sprječavanje korupcije donijela je Rješenja kojima se kao neosnovani u cjelosti odbijaju zahtjevi NVO MANS i Građanskog pokreta URA za utvrđivanje da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kao javni funkcioner, prekršio odredbe Zakona o sprječavanju korupcije.

“U navedenim zahtjevima je od Agencije traženo da utvrdi postojanje povrede odredbi Zakona o sprječavanju korupcije koje se odnose na Izvještaje o prihodima i imovini i na nezakonito primanje i neprijavljivanje poklona javnog funkcionera Đukanovića na način, kako se u zahtjevima navodi,  što u Izvještaju nije naveo prihod ostvaren po osnovu poklona od Atlas banke u iznosu od najmanje 16.741,24 eura”, saopštio je ASK.

izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor