Djecu prevozite po propisu i zakonu

APEL SAVJETA

Djecu prevozite po propisu i zakonu

Tokom prošle godine u Crnoj Gori je izdato 120 prekršajnih naloga vozačima koji su u motornom vozilu, na prednjem sjedištu vozača, prevozili dijete mlađe od 12 godina ili lice koje je pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci ili lice koje iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima, saopšteno je iz Uprave policije Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

„Policija nema tačan podatak koliko je vozača kažnjeno zbog prevoza djece mlađe od 12 godina na prednjem sjedištu, ali tvrdi, iz komunikacije sa službenicima na terenu, da većina ovih kazni je izdata upravo zbog nedozvoljenog prevoza djece“, navodi se u saopštenju Savjeta

Savjet za građansku kontrolu rada policije nastavio je sa realizacijom programa “Praćenje implementacije Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima”.

Policija je obavijestila Savjet  da je u 2018 izdato 15 prekršajnih naloga vozačima koji djecu do 5 godina starosti nijesu prevozili u bezbjednosnom sjedištu, odnosno korpi koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasem ili posebnim kopčama u vozilu.

„Sektor Policije opšte nadležnosti saglasio se sa ocjenom Savjeta da je evidentiran mali broj prekršaja uz obostranu, zajedničku, konstataciju da je značajno manji broj prekršaja nepropisnog prevoza djece do 5 godina od prevoza djece do 14 godina“.

Uprava policije i Savjet stoga zajednički ističu ključnu važnost dječijih auto sjedišta i njihove pravilne upotrebe za bezbjednost djece, očuvanje života i zdravlja najmlađih učesnika u saobraćaju

Policija je saopštila Savjetu i da na putevima u 2018. godini nije bilo poginule djece do 14 godina starosti u saobraćajnim nezgodoma.

„U posljednjih pet godina na putevima Crne Gore je stradalo osmoro djece i to po godinama: 2017 – troje djece (kao saputnici); 2016 – jedno dijete (kao saputnik); 2015 – troje djece (dvoje kao saputnici u vozilu i jedno dijete kao pješak); 2014 – jedno dijete (pješak)“, navodi se u saopštenju.

Savjet je preporučio Upravi policije da razmotri mogućnosti unaprijeđenja evidencije o bezbjednosti djece u saobraćaju na način da se u Registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija, kao zasebni prekršaji registrzju oni koji se odnose na prevoz djece kao i da se povede računa o dostupnosti podataka o broju povrijeđene djece u saobraćajnim nezgodoma, jer, kako se navodi „baza podataka koja je trenutno u upotrebi, ne podržava pretragu povrijeđenih lica po starosnoj dobi“.

Uprava policije je detaljno upoznala Savjet sa aktivnostima koje preduzima tokom cijele godine, uključujući i period dok traje školska godina, koje podrazumijevaju pojačanu kontrolu bezbjednosti saobraćaja u blizini škola i organizovanje obrazovnih radionica, pod nazivom “Prvi saobraćajni čas”, o bezbjednom ućešću djece u saobraćaju na relaciji kuća-škola-kuća.

Savjetu su, kako je saopšteno pruženi i drugi važni podaci u vezi sa bezbjednošću djece u saobraćaju.

„Savjet je prepoznao odlične kapacitete Policije o poznavanju i praćenju međunarodnih standarda o bezbjednim dječijim autosjedištima. Roditelji mogu konsultovati policijske službenike prilikom nabavke i pravilnog postavljanja i upotrebe dječijih autosjedišta“.

Savjet je preporučio da Uprava policije, preko centara i odjeljenja bezbjednosti, uspostavi saradnju sa predškolskim ustanovama kako bi se unaprijedilo informisanje roditelja za svakodnevno i pravilno korišćenje auto sjedišta za djecu.

Savjet je izrazio uvjerenje da će Uprava policije nastaviti i intenzivirati kontrole saobraćaja u blizini i ispred predškolskih ustanova, kako bi se stvarno provjerilo korišćenje i pravilna upotreba bezbjednosnog sjedišta – korpe i prevoza djece na mjestu suvozača.

Prilikom rada na ovom predmetu diskutovano je o saradnji i konsultacijama Uprave policije sa “Auto motom savezom Crne Gore” doo. Savjet je informisan da imaju dobru saradnju u pogledu svih pitanja koja se odnose na bezbjednost učesnika u saobraćaju i da, do sada, nijesu razgovarali na temu eventualnog testiranja dječijih autosjedišta koja su dostupna na crnogorskom tržištu.

Savjet se interesovao da li se u Upravi policije razmatra dopuna zakonskih rješenja zbog preciznih pojašnjenja u vezi sa pravilnom upotrebom bezbjednosnog sjedišta odnosno korpe za djecu – dječija autosjedišta, kao i prevoza djece u motornim vozilima u odnosu na njihovu visinu.

„Uprava policije je odgovorila da razmatra mogućnost izmjene zakonskih rješenja koja se odnose na prevoz djece u motornim vozilima u odnosu no njihovu visinu iako ne postoji jedistven standard. Pojedine zemlje obavezan prevoz djece u bezbjednosnom sjedištu vežu za njihovu visinu – većina zemalja 135 cm – a druge za storosnu dob djeteta -većina zemalja do 5 godina starosti“, navodi se u saopštenju.

Uz konstataciju da je registrovan izuzetno posvećen i profesionalan odnos Uprave policije u ovoj oblasti, Savjet je uputio i apel građanima.

„Savjet apeluje na građane Crne Gore, koji su roditelji, da djecu u motornim vozilima prevoze isključivo na propisan način, poštujući zakon“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor