Centra za socijalni rad Rožaje obavještava građane da, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore br. 59/2021 čija prijava kreće od 01. 09. 2021. godine, utvrđeno je da pravo na dječji dodatak stiču djeca mlađa od 6 godina.
Centar za socijalni rad Opštine Rožaje
Plan rada Centra za socijalni rad u periodu podnošenja zahtjeva definisan je tako što će svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 07-18 sati ovlašćeni radnici primati zahtjeve shodno jasno utvrđenom rasporedu.
Rukovodilac službe za materijalna davanja i pravne poslove Armin Dedeić je naglasio da se na preliminarnoj listi budućih korisnika nalazi blizu 1.200 djece kao i da je potrebno da stranka prilikom dolaska u prostorije Centra za socijalni rad, dostavi ličnu kartu podnosioca zahtjeva (roditelja) i JMBG djeteta.
Sva obavještenja o rasporedu će biti istaknuta na oglasnoj tabli Centra, a sve raspoložive informacije se mogu dobiti na broj telefona : 051-271-009 i 067-341-713
Iz Centra se očekuju da se svi korisnici pridržavaju prethodno definisanog rasporeda kako bi se ispoštovale epidemiološke mjere.