Prenosimo vam Saopštenje Sindikata doktora medicine Crne Gore u cjelosti:

Direktor Stefanović je pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta predvidio minimalan broj ljekara izvršilaca u ZHMP Pljevlja. Ako uzmete u obzir da smjena jednog ljekara u ZHMP traje 12 h i da nakon dva radna dana ljekaru sljeduju dva slobodna dana, jasno je da planirani broj izvršilaca nije optimalan. Ovakvim načinom planiranja službe nije predviđeno da se može dogoditi odsustvo doktora iz bilo kog razloga: bolesti, godišnjeg odmora, edukacije. Nezadovoljstvo pacijenata preliva se na zdravstvene radnike.

Prema Pravilniku Ministarstva zdravlja jedan tim za hitnu pomoć u jedinici, formira se na 12.000-15.000 stanovnika i pruža hitnu pomoć u toku osmočasovnog radnog vremena. Stoga, se postavlja pitanje kako je onda Ministarstvo dalo saglasnost na sistematizaciju po kojoj opštini Pljevlja pripada isti broj ljekara u ZHMP kao Žabljaku, Kolašinu, Plavu i Mojkovcu, dok npr. susjedna opština Berane sa sličnim brojem stanovnika ima 10 sistematizovanih ljekara u ZHMP. Ovo nije prvi propust direktora Stefanovića koji je u skorije vrijeme doveo u pitanje funkcionisanje organizacione jedinice ZHMP Plav nezakonitim otkazivanjem ugovora o radu jedinom specijalisti interne medicine u tom gradu, zbog čega je njegov kolega dežurao i po četiri dana uzastopno u tri različita grada kako bi se omogućio neprekidan rad službe. S obzirom da Stefanović nastavlja da desetkuje Zavod vodeći lične ratove sa zaposlenima kroz disciplinske postupke, otkaze zaposlenima koje sud nakon završenog sudskog spora vraća na posao uz velike novčane izdatke za Zavod, pitamo Ministra Hrapovića da li će jedan ovakav u praksi očigledno loš menadžer za to i snositi odgovornost?

Demagoška retorika, nedostatak analiza i podataka o radu najvažnijih sektora u zdravstvu ilustrativno pokazuje nivo neozbiljnosti u rukovođenju crnogorskim zdravstvom. Planiranje, organizovanje i sprovođenje efikasne zdravstvene zaštite dugotrajan je i složen proces kojim mogu upravljati jedino dokazani profesionalci, ne i loši ljekari, partijski službenici, vozači, tjelohranitelji i PR-ovi.

Upravo zbog potpunog nedostatka hijerarhijske odgovornosti, Ministra prema Vladi, direktora prema Ministru, danas svjedočimo paradoksalnoj situaciji u kojoj se višedecenijski funkcioneri, Stefanović i Hrapović, sukobljavaju u javnosti iznoseći suprotstavljene informacije koje se tiču nefunkcionisanja ZHMP – kaže se u saopštenju SDMCG.