Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO Dušan Perović kazao je Dnevnim novinama da je do sada 397 žena, doskorašnjih korisnica naknada po osnovu rođenja troje i više djece, podnijelo zahtjev za ponovno uspostavljanje prava na penziju.

Perović je, u razgovoru za DN, naveo da pravo na penziju majkama teče od dana kada im prestane važiti pravo na naknadu po osnovu rođenja troje i više djece, bez obzira na to kada im stigne rješenje.

Kako je istakao, brzih dana će se sve majke, koje još uvijek primaju naknade a prethodno su primale penzije, vratiti, jer će se crnogorski parlament o Predlogu zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila, kojim se uređuje pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, izjasniti na sjednici koja je zakazana za 29. jun.

“Kada se Predlog zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila usvoji u Skupštini, sve žene će imati rok od osam dana da podnesu zahtjev Fondu PIO za ponovnim uspostavljanjem prava na penziju”, naveo je on.Perović je dodao, da u Fondu očekuju gužvu, jer je rok od osam dana kratak. Naime, majke imaju rok da do kraja prve sedmice jula podnesu zahtjev za “odmrzavanje” penzije. “Stvoriće se gužve, ali ispoštovaćemo sve. Ženama će pravo na penziju teći od kada im prestane pravo na naknadu po osnovu rođenja troje i više djece, a potrudićemo se i da im u najbržem roku dostavimo rješenja”, kazao je Perović.

Zakonodavni odbor razmatraće sjutra Predlog zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila kojim se uređuje pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece. Vlada je dostavila ranije Skupštini ovaj zakon, sa predlogom da se donese po skraćenom postupku, a parlament će se o tome izjasniti na sjednici koja je zakazana za 29. jun. Podsjetimo, Ustavni sud je 19. aprila ukinuo odredbe Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ocjenjujući da nijesu u saglasnosti sa najvišim pravnim aktom, te obavezao Vladu da u roku od tri mjeseca Skupštini podnese Predlog zakona za izvršenje te odluke.

Zakonom je predviđeno da korisnice koje su koristile naknade, zbog čega im je obustavljena penzija, imaju pravo da ponovo koriste penziju. Zahtjev se podnosi Fondu PIO u roku od osam dana od stupanja na snagu zakona. Korisnice, kojim je radi korišćenje tog prava njihovom voljom prestao radni odnos, kako je predloženo, imaju pravo na mjesečnu naknadu i to u neto iznosu od 193 eura, uvećanu za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) od 34 eura, za majke koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarile zaradu do 200 eura.

“Mjesečnu naknadu od 264 eura, uvećanu za doprinose za PIO od 46,60 eura, primaće korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa imale zaradu od 200 do 350 eura. Naknadu od 336 eura, uvećanu za doprinose za PIO od 59,30 eura, imaće korisnice koje su tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa ostvarivale zaradu veću od 350 eura”, navodi se u predloženom zakonu.

Za odmrzavanje penzije potrebno je da majka Fondu PIO dostavi dokaz o prestanku prava na dobijanje naknade po osnovu rođenja troje i više djece, nakon čega se podnosi zahtjev za uspostavljanje prava na penziju.

Inače, 2015. godine počeo je da se primjenjuje Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, čijim odredbama su propisane naknade za majke troje i više djece u iznosu od 336 eura i 192 eura, kada je penziju zarad tog primanja zamrzla 4.761 žena. Pojedine majke počele su “odmrzavati” penzije nakon izmjena zakona, odnosno smanjenja naknada na 264 i 144 eura, 17. januara 2017. godine.