Na  sastanku iseljenika koji je održan u prostorijama Generalnog konzulata u Njujorku su u ime   grupe građana iz Plava koji žive u SAD, prisustvovali Hajro Lalić i Izet Gutić koji su ukazali na problem izgradnje mini hidrocentrala na području Plava.

  Oni su podsjetili na nedavni protest mještana sela Jara, Komarače, Meteha, Skić i Korita koji su rekli da će, ako bude sagrađena mini hidrocentrala, ostati bez vode za navodnjavanje i morati da se isele

Lalić i Gutić su kazali da dijaspora neće neće dozvoliti izgradnju treće hidrocentrale i istakli da su spremni da se obrate sudu u Strazburu i da organizuju protest i u Njujorku.