Ekolozi i opozicija u Pljevljima upozorili su juče na poguban plan predstavnika Elektroprivrede (EPCG) – da se pepeo i šljaka odlažu u sadašnji kop Rudnika uglja Potrlica. Smatraju da bi to bio kraj za Pljevlja, jer bi to značilo otvaranje deponije opasnog otpada u centru grada.

Predstavnici Elektroprivrede su taj plan otkrili na javnoj raspravi o eleboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu ekološke rekonstrukcije Termoelektrane.

Predstavnici Elektroprivrede, odnosno Termoelektrane, nedavno su na pomenutoj raspravi saopštili da će pepeo i šljaku, pomiješanu sa gipsom koji će nastajati tokom procesa odsumporavanja dimnih gasova, kamioni Rudnika, koji dovoze ugalj za potrebe Termoelektrane, u povratku prevoziti do površinskog kopa Potrlica. Smatraju da bi na taj način bila ostvarana značajna ušteda.

Za razliku od predstavnika Elektroprivrede, ekolozi tvrde da je kop Potrlica previše blizu grada i da nije povoljan za odlaganje pepela i šljake.

– Elektroprivreda je sa deponijom pepela i šljake na lokaciji Maljevac preselila stanovnike sela Zbljevo u groblja. Sada želi da deponiju preseli u kop Potrlica, odnosno da iseli grad Pljevlja. Moćnicima energetskog lobija malo je što su Pljevlja prvi grad u istoriji čovječansta u kopu nekog rudnika, već sada žele da u centru tog grada bude deponija pepela i šljake – kazao je izvršni direktor Ekološkog udruženja „Breznica“ Milorad Mitrović. Tvrdi da je predlog da deponija pepela i šljake bude u kopu Potrlica neviđeni zločin prema građanima Pljevalja. Pozvao je predstavnike Elektroprivrede da jasno kažu kada će prestati trka za profitom na štetu životne sredine u Pljevljima i građana ovog grada.

– Takav predlog je ludilo i on predviđa da se grad Pljevlja iseli i u potpunosti uništi. Zamislite kakvi će pomori da se dešavaju u Ćehotini kada krenu da kroz deponiju otrova probijaju nekadašnji izvori koji su samo privremeno nestali iz područja nekadašnjeg sela Potrlica. Kada sva ta voda, koja se sada pojavljuje u kopu, i koja se uz pomoć pumpnih postrojenja odvodi, prođe kroz pepeo i šljaku i završi u Ćehotini i dalje u Drini – rekao je Mitrović uz poziv da se odmah takva priča zaustavi.

Da je neprihvatljivo odlagati pepeo i šljaku za potrebe Termoelektrane u kop Potrlicu, navode i iz Demokratske Crne Gore. Ističu da bi to bio vrhunac nemara prema životnoj sredini u Pljevljima.

– U elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu ekološke rekonstrukcije TE, predviđa se korišćenje kopa Potrlica za deponiju pepela i šljake odmah nakon rekonstrukcije. Ovakvo rješenje je nedopustivo iz više razloga. Prije svega, nećemo dozvoliti deponiju nekoliko stotina metara od centra grada. Decenijama građani trpe trovanje vazduha, zemlje i vode, gledamo apokaliptične slike grada u smogu i prašini, otrovanih riba i zatrovanih rijeka. Suočavamo se sa stravičnom statistikom raseljavanja, progresivnog rasta malignih oboljenja i na sve to hoće da talože otpad iz TE u centru grada. Ko je to smislio, a pomislio da će građani to prećutati, prevario se – kazao je portparol Demokratske Crne Gore Nikola Rovčanin.

Istakao je da se bore sa nepodnošljivom prašinom, ispuštanjem otrova u rijeke i bespravnim širenjem deponije.

– Šta je sledeći korak, da iselimo grad zbog deponovanja otpada iz Termoelektrane? Takođe, da li su donosioci takvih rješenja ispitali da li se na Potrlici nalaze izvori i podzemne vode? Tu čak i ne treba nikakva struka, to znaju svi stanovnici ovog naselja. Opasan otpad će, uvjeren sam, uticati na podzemne vode, a njegovim gomilanjem će logično voda potražiti nove puteve i nastaće opet katastrofa velikih razmjera – rekao je Rovčanin. Naglasio je da se preko toga ne smije preći i da se dalje ekološko divljanje Elektroprivrede mora odmah zaustaviti.

Prekrajaju planove radi sitnih interesa

Rovčanin je kazao da se olako prelazi preko strateških dokumenata koja su predviđala drugačija rješenja kada je u pitanju odlaganje opasnog otpada.

– Smatram da postoji problem nezakonitosti ovakvog pristupa, jer se voljom pojedinaca usled uskog ekonomskog interesa prekraja prostorni plan Crne Gore, sa kojim elaborat treba da je usklađen – rekao je Rovčanin. Dodao je da je tim planom predviđeno da deponija bude u kopovima Rudnika uglja u Borovici, gdje je eksploatacija okončana.

”Nećemo dozvoliti deponiju nekoliko stotina metara od centra grada, rekao je Rovčanin

izvor: PV Informer