Darmanović pozvao egipatske investitore da ulažu u Crnu Goru

Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović boravi u posjeti Egišptu, a na sastanku sa kolegom Samehom Hasanom Šukrijem kazao je da se nada da će uskoro doći do skorijeg formiranja crnogorsko-egipatskog privrednog komiteta i potpisivanja Sporazuma o ekonomskoj saradnji, što bi za cilj imalo i dalje privlačenje egipatskih investitora u Crnu Goru.

Na sastanku je pozdravljena je dinamika aktuelne saradnje u oblasti turizma, te ukazano na potrebu jačanja ekonomske saradnje i privrednih kontakata, budući da za to postoje brojni potencijali, posebno u oblastima saobraćajnog povezivanja, kulture, energetike.

“Naglašen je značaj saradnje na polju odbrane, dok je na liniji infrastrukturnog povezivanja, posebno apostrofirano interesovanje Egipta za uspostavljanje pomorske linije Bar-Aleksandrija. Tokom konstruktivnih i sadržajnih konsultacija, ministri su razmijenili mišljenja o aktuelnim kretanjima na regionalnom i globalnom planu, te razmotrili dalje modalitete za unapređenje saradnje u multilateralnim okvirima”, piše u saopštenju.

Izvor: CDM