U mjesnoj zajednici Ibarac prilično dobri uslovi za život, ali to ne zaustavlja iseljavanje
I pored toga što aktivno radimo na rješavanju infrastrukturnih problema, stanovništvo se konstantno iseljava… Neki samo privremeno odlaze u zapadne zemlje gdje zarade nešto novca od kojeg izdržavaju svoje porodice, kaže predsjednik MZ Amer Škrijelj
ROŽAJE – U Mjesnoj zajednici Ibarac, koja slovi za jednu od najvećih u rožajskoj opštini, kao najveći problem ističu iseljavanje mladih koji, kažu, dijelom egzistenciju traže u centralnom i primorskom dijelu Crne Gore, dok većina pečalbari diljem Evrope. Prema riječima Amera Škrijelja, predsjednika Savjeta MZ Ibarac, ova gradska četvrt, osim prigradskih naselja Ibarac, Suho Polje i Carine, obuhvata i sela Halilovići, Bačevac i dio naselja Baza.

-I pored toga što aktivno radimo na rješavanju infrastrukturnih problema, stanovništvo se konstantno iseljava… Neki samo privremeno odlaze u zapadne zemlje gdje zarade nešto novca od kojeg izdržavaju svoje porodice. U poslednjih nekoliko godina je u ovoj mjesnoj zajednici modernizovana putna mreža koja je osnov za unapređenje uslova života. Asfaltiran je put kroz Haliloviće čiji mještani žive isključivo od poljoprivrede. Krajem prošle godine rekonstruisana je Novopazarska ulica, a Ibarska II je asfaltirana. Urađeno je još nekoliko prilaznih ulica i mostova, kao i makadamskih puteva od kojih su pojedini pripremljeni za asfaltiranje, što takođe doprinosi kvalitetnijem životu građana – kazao je Škrijelj za „Dan”.

Ističe da je jedan od najvećih problema upravljanje atmosferskim i komunalnim otpadnim vodama.

-Nadamo se da će i taj problem, koji predstavlja jedan od najvećih izazova za našu MZ, biti riješen izgradnjom kolektora. Ova mjesna zajednica se dinamično širi što nameće obavezu da u saradnji sa Opštinom ulažemo dodatni trud u osavremenjivanju komunalne infrastrukture. Već je kompletirana planska dokumentacija za ovo područje čime su stvoreni uslovi za legalizaciju objekata i izgradnju projekata od kolektivnog interesa – kazao je Škrijelj.

Prema njegovim riječima, imaju odličnu saradnju sa predsjednikom opštine Rahmanom Husovićem.

Škrijelj ističe da su u MZ Ibarac smješteni značajni drvoprerađivački pogoni, ugostiteljski i trgovinski objekti, kao i MI „Gradinakompani”.

-I pored toga što se na ovom području nalazi veliki broj privrednih subjekata, stanovništvo se većinom bavi stočarstvom i raspolaže bogatim stočnim fondom. Životni standard domaćinstava je prosječan, ali iziskuje potrebu daljeg unapređenja. Neophodno je pokretanje boljeg programa subvencija i podrške u svim privrednim oblastima kako sa lokalnog nivoa tako i od Vlade. Samo većim ulaganjima preduzetnici mogu proširiti svoje kapacitete što bi znatno uticalo na smanjenje nezaposlenosti – smatra Škrijelj i ističe da, u saradnji sa nadležnim institucijama, rade na pružanju podrške socijalno ugroženim porodicama kroz humanitarne akcije dajući prednost samohranim roditeljima i porodicama sa jednim ili više oboljelih članova, kao i starijim osobama.

V.Ra.

U planu nova osnovna škola
Škrijelj naglašava da je na području mjesne zajednice planirana izgradnja nove osnovne škole za koju je već urađen idejni projekat.
-Među prioritetnim projektima je i uređenje korita rijeke Ibarac, a aktivnosti u tom pravcu su povezane sa kolektorom za prečišćavanje otpadnih voda čija izgradnja je u toku – kazao je Škrijelj.

Izvor: RTCG