Nevladina organizacija,,Euromost“ je dobila informacije od gradjana, da bjelopoljska lokalna uprava sa Komunalnim preduzećem ,,Lim“, planira da posječe jedan broj stabala u gradskom parku.

Razlog za to navode, da su navodno stabla veoma stara i da su opasnost za građane, dok gradjani sumnjaju, da je razlog da se jednom privatniku na taj način obezbijedi parking mjesto, za njegov ugostiteljski objekat.

Euromost je, odma nakon ovog saznanja  od sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj  zatražila informacije,  da li je komunalno preduzeće ,,Lim“, podnosilo zahtjev, da posječu bilo koje stablo u gradskom parku ili na drugim mjestima u gradu.

Od d.o.o. komunalnog preduzeća,,Lim” smo shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama zatražili  da nam odgovore, da li planiraju da posječu stabla u gradskom parku i na kojim mjestima se nalaze ta stabla i ko je dao nalog za to, koji nadležni organ, koja komisija, imena te komisije i stručnjaka, koji su donijeli takvu odluku.

Tražili smo da nam dostave dokumenat koji je potpisala bilo kakva komisija, organ ili stručnjak i za ova i za prošla stable, ili su oni to sami donijeli odluku i da li su obavijestili gradjane i javnost o njihovim namjerama, ili sve to rade na svoju ruku. Ovo preduzeće je ranije posjeklo dva stabla, koja su se nalazila ispred hotela ,,Bijela Rada“, gdje su nakon toga gradjani spriječili da posječu ostala stabla.

Euromost će u slučaju da dodje do saznanja, da d.o.o komunalno preduzeće,,Lim”, planira da posječe stabala u gradskom parku ili na bilo kojem gradskom mjestu, mimo zakona i iza očiju javnosti i gradjana i bez mišljenja stručnjaka, pozvati gradjane da zajedno zaštitimo gradski park i sva stabla u gradu i zatražit ćemo reagovanje i osnovnog državnog tužioca u Bijelom Polju.

Lokalna uprava je obavezna, da u slučaju neko je stablo staro ili oboli, formira komisiju koja će se sastojati od relevantnih stručnjaka, koja će ispitati da li je to stablo staro ili oboljelo i da li se mora posjeći, da ista komisija izadje u javnost i gradjanima objasni sve razloge, a ne kako kome odgovara ili kako ko naloži da posječu stabla po gradu.

Zakonom o komunalnim djelatnostima, zabranjeno je obaranje i uklanjanje drveća, kidanje grana, vrhova drveća i šiblja, bez odobrenja nadležnog organa, iz tog razloga smo zatražili od D.o.o ,,Lim”, da nam dostave pismeno odobrenje nadležnog organa, da mogu da posječu dva stable i  ispred Hotela Bijela Rada.

U slučaju da bez odobrenja bude posječeno bilo koje stablo u gradu, zatražit ćemo od institucija da pokrenu istragu protiv ovog preduzeća, jer nećemo više dozvoliti da svi rade kako im neko usmeno naloži, ne poštujući zakone.