Veliki Pijesak je ove turističke sezone izuzetno privlačan turistima iz zemalja okruženja. Turistički poslenici kažu da ne pamte kada je u avgustu bilo ovoliko gostiju kao ovog ljeta. Gotovo svi smještajni kapaciteti su popunjeni, nema slobodnog kreveta. Turisti su uglavnom zadovoljni smještajem, navodeći da cijene odgovaraju kvalitetu, piše Dan.

No, kako raste broj turističkih posjeta, tako cvjeta i siva ekonomija u oblasti turizma.

Neprijavljivanje smještajnih kapaciteta, gostiju, neplaćanje boravišne takse samo su neki od načina na koji se pokušava ostvariti ekstraprofit. Na gubitku su budžet i turistički radnici koji se pridržavaju zakona.

Prema riječima jednog od legalnih izdavalaca soba, u tolikom obimu sive ekonomije u oblasti turizma gube se kriterijumi i pada kvalitet turističke usluge.

“Već danima na Velikom pijesku nijedan slobodan krevet se ne može naći. Gosti su došli, iako ih je ovdje dočekalo mnogo problema, čak i onih koji se godinama ponavljaju. Ne postoje inspekcije, a i ako dođu, umjesto onih koji nemaju odobrenja za smještaj kontrolišu legalne kućevlasnike. Na ovom području vlada bezvlašće”, kaže on, i ističe da je poseban problem to što većina kućevlasnika nije prijavila svoje kapacitete za izdavanje.

Upućeni tvrde da na Velikom pijesku ima trenutno preko 20.000 hiljada turista, ali vrlo malo prijavljenih kreveta.

“Recimo, samo u prvoj liniji do mora ima preko 1.000 kreveta. Gubici u budžetu kako na državnom tako i na lokalnom nivou, zbog nelegalnih izdavalaca smještaja i neprijavljenih turista, mogu se mjeriti desetinama hiljada eura. I tako je već godinama”, ističu nezadovoljni turistički poslenici.

Direktor Turističke organizacije Emil Kukalj kaže da je zaključno s julom ove godine naplaćeno boravišne takse u iznosu od 192.000 eura, te da je naplata 300 puta veća u odnosu na 2020. godinu.

Inače, prema podacima nadležnog Sekretarijata, na Velikom pijesku su ove godine izdata samo 43 rješenja za privatni smještaj.

Izvor:RTCG