Za osam tematskih projekata koji se finansiraju u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014–2020. odobreno je 40 miliona eura, od kojih je za crnogorske partnere opredijeljeno 10,5 miliona eura.

Zamjenica glavnog pregovarača i nacionalna IPA koordinatorka, Ivana Glišević Đurović, kazala je prilikom dodjele grantova za tematske projekte, da je to rezultat uspješnog broja rada institucija i organizacija tri države.

“Odobreni su projekti iz oblasti kulture, vanrednih situacija, zdravstva, poljoprivrede, turizma, saobraćaja i konkurentnosti”, kazala je Glišević Đurović na ceremoniji koju je organizovala Kancelarija za evropske integracije.

Kada je riječ o oblasti kulture, u okviru projekta 3C gdje je vodeći partner Ministarstvo kulture, planirana je restauracija starog zatvora u Kotoru koji će postati sjedište regionalnog centra za razvoj kulture i kreativnih industrija.

Glišević Đurović je rekla da je u oblasti konkurentnosti aktivnostima projekta Smart Adria, gdje je vodeći partner Ministarstvo ekonomije, predviđeno uspostavljanje tri laboratorije zasnovane na konceptu plavog rasta u Crnoj Gori, Albaniji i regijama Pulja i Molize.

Ona je podsjetila da je ukupna vrijednost Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014–2020, 93 miliona eura.

“Od toga prvim pozivom za dostavljanje predloga projekata je opredijeljeno 30,5 miliona eura za 32 projekta. Ponosni smo na činjenicu da je za aktivnosti crnogorskih partnera opredijeljeno 7,4 miliona eura”, rekla je Glišević Đurović.

Prema njenim riječima, rekonstrukcija kuće Iva Andrića u Herceg Novom, uspostavljanje umjetničkih kolonija, definisanje pozorišnih modela saradnje i realizacija koprodukcije samo su neki od rezultata koji se ostvaruju u okviru projekata koji se dobijaju kroz prvi poziv, koji se odnosi na kulturnu saradnju.

“Projekti koji se fokusiraju na unaprijeđenje turističke ponude će omogućiti objedinjavanje podataka u turističkoj ponudi programskog područja, uključujući usluge smještaja, saobraćaja i medicinskih usluga”, navela je Glišević Đurović.

Ona je rekla da će biti podržan razvoj strategije koja će uvesti novi koncept u turizmu, a podrazumijeva jaču povezanost između posjetilaca i lokalne zajednice.

“Niz projekata se fokusira na zaštitu životne sredine i biodiverziteta, kao što je čišćenje morskog dna i zaštitu ugroženih biljnih vrsta. Opremljen je i regionalni trening centar koji će omogućiti efikano djelovanje u najtežim situacijama spašavanja ljudskih života”, kazala je Glišević Đurović.

Kroz prvi poziv podržani su i, kako je dodala, projekti iz oblasti unaprijeđenja preduzetništva i konkurentnosti, kojima će se unaprijediti biznis registri u Crnoj Gori i Albaniji i prenošenje najboljih praksi EU.

Ministar kulture, Aleksandar Bogdanović, kazao je da je taj Vladin resor jedan od korisnika granta.

“Projekat 3C koji se odnosi na prekograničnu razmjenu sa ciljem razvoja kutlure i kreativnih industrija, ima za cilj unaprijeđenje saradnje relevantnih partnera kroz uspostavljanje inovativnih kreativnih centara sa rezidencijalnim umjetničkim programima i formiranjem zajedničkih modela saradnje”, naveo je Bogdanović.

Projekat će, kako je ocijenio, doprinijeti povezivanju sektora kulture u pomenutim teritorijama i to kroz razmjenu informacija znanja i iskustava.

Projekat 3C koji je vrijedan gotovo 4,3 miliona eura predviđa restauraciju zgrade zatvora u Kotoru.

Direktor za EU fondove u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove iz Albanije, Daniela Cekani, kazala da joj je drago da su pripreme za osam tematskih projekata finalizovane.

“Korisnici su pokazali dobru spremnost za saradnju od samog početka. Danas obilježavamo lansiranje tih projekata imajući u vidu činjenicu da ćemo imati osam novih projekata, u kojima treba da sarađujemo”, kazala je Cekani.

Ona je dodala da je zadatak da dokažu da je ta ideja od početka bila dobra.

“Inicijativa finansiranja ovih projekata će predstavljati više od 40 odsto ukupnog budžeta programa. Aktivnosti će se baviti prioritetnim temama kao što su konkurencija, inovacije, mikro i mala preduzeća i održiv turistički razvoj”, rekla je Cekani.

Rukovodilac tima iz Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku, Gilles Kittel, ocijenio je da su prekogranični programi mehanizam za spajanje ljudi.

“Postoje izazovi sa kojima se suočavamo i malo smo satjerani u ćošak porastom nacionalizma u Evropi, a imajući to u vidu mislim da je unaprijeđenje saradnje nama svima od izuzetnog značaja i na vama je ključna uloga”, smatra Kittel.

Rukovodilac Zajedničkog sekretarijata, Mario Novello, ocijenio je da će tematski projekti pomoći da se ostvare zacrtani ciljevi, pri čemu su zaista potrebni dobri rezultati.

“Ne želimo samo na papiru da vidimo dobre projekte već koji ispunjavaju svoja obećanja i ciljeve, koji rezultiraju određenim proizvodima koji su u njima zapisani”, rekao je Novello.

izvor: Mina