EKONOMIJA

Crna Gora pokazala da može biti ekonomski nezavisna

Crna Gora je u proteklih 13 godina potvrdila da može da bude ekonomski nezavisna i da je obnova samostalnosti bila opravdana. To su za TVCG ocijenili univerzitetski profesori Božo Mihailović i Anđelko Lojpur. Oni smatraju da Crna Gora danas mora još hrabrije zakoračiti u neke projekte i iskoristiti sve potencijale i resurse, ali i globalnu poziciju, kako bi građani zaista osjetili benefite.

Svi statistički podaci, od sticanja nezavisnosti do danas – bruto domaći proizvod, prosječna plata, penzija i zaposlenost, ukazuju na rast i razvoj crnogorske ekonomije. Time su, kako smatraju sagovornici TVCG, u vodu pale sve prognoze da Crna Gora obnovom državne samostalnosti neće moći da ostvari i ekonomsku nezavisnost.

“Može da se kaže da je Crna Gora ostvarila imonzantne rezultate. Da je Crna Gora pokazala i dokazala u proteklih 13 godina da može da bude ekonomski samostalna”, saopštio je Božo Mihailović iz Saveza ekonomista Crne Gore.

“Podaci su neumoljivi i oni govore u prilog tome da je apsolutno projekat nezavisnosti i ponovno sticanje nezavisnosti Crne Gore fizibilan, odnosno ekonomski opravdan. To što se i ovog puta potvrdilo i na primjeru Crne Gore da se ni jedan država nije razvila ili nije u pravoj mjeri iskoristila svoje potencijale, a da pri tome nije bila suverena,” saopštio je profesor Anđelko Lojpur.

Crna Gora se u proteklih 13 godina pozicionirala kao privlačna i sigurna destinacija za strane investitore, koji su u našu državu do sada uložili više od devet milijardi eura. Međutim, put crnogorske ekonomije pratila je i bolna privredna tranzicija i svjetska ekonomska kriza. Sve to u konačnom nije dozvolilo da se ostvareni ekonomski rezultati više odraze na životni standard građana.

“Uvjeren sam da bi građani željeli da žive bolje i to je u ljudskoj prirodi i to treba razumjenti ali se uvijek treba vratitti na ono odakle smo krenuli i u kojim smo uslovima uradili. Mislim da smo na 44 odsto prosjeka od prosjeka Evrope 28-omorice ali mjerilom pariteta kupovne moći mi smo dostigli 55 procenata po čemu smo ispred nekih zemalja EU. Ja se ne plašim duga da može da izazove neke izuzetne posljedice iako znam da dug nije dobar drug. Sada moramo da imamo pristup da se pružamo, kako bi narod rekao, koliko je pokrivač dug”, kaže Mihailović.

Bitno je međutim, kako ističu, što je prekinuta praksa zaduživanja za tekuću potrošnju, pa je javni dug danas posljedica razvojnih projekata.

Jedan od najznačajnijih je izgradnja prve dionice auto puta, čija se ekonomska opravdanost više ne može dovoditi u pitanje jer će kako se očekuje tek dati zamah cjelokupnoj ekonomiji.

Izvor: RTCG