U važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, u članu 26, nema specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije u izabranom timu doktora u domovima zdravlja

U Zakonu nejasno ko pruža usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije na primarnom nivou zdravstvene zaštite
U Zakonu nejasno ko pruža usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije na primarnom nivou zdravstvene zaštite (Foto: Shutterstock)

Crna Gora jedina u regionu nema fizijatre u domovima zdravlja, a novim Nacrtom zakona o zdravstvenoj zaštiti nije predviđeno njihovo vraćanje u tim izabranih doktora na primarnom nivou.

Iz Ministarstva zdravlja, na čijem je čelu Kenan Hrapović, ni nakon 20 dana nijesu odgovorili “Vijestima” zašto Crna Gora nema specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao susjedne Srbija i BiH, te koliko specijalizacija je prethodnih godina dodijeljeno iz ove oblasti medicine…

U najvećem, podgoričkom Domu zdravlja prema informacijama sa sajta te ustanove na 200.000 stanovnika radi samo jedan fizijatar. Međutim, ni to radno mjesto nije sistematizovano.

U važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, u članu 26, nema specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije u izabranom timu doktora u domovima zdravlja. Međutim, članom 25 istog zakona, koji se odnosi na zdravstvenu djelatnost koja se obavlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite propisana je fizikalna terapija i rehabilitacija, pa se postavlja pitanje ko pacijentima pruža ove medicinske usluge.

Više fizijatara, sa kojima su “Vijesti” razgovarale, kazali su da su jedino oni stručni za pružanje ovih usluga, nakon zavšenog Medicinskog fakulteta i specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

“U suprotnom, ulazi se u rizik ozbiljnog narušavanja prava pacijenata na ostvarivanje tog vida zdravstvene zaštite”, istakao je sagovornik “Vijesti”.

Ministarstvo zdravlja pripremilo je novi nacrt zakona, koji bi, kako tvrde u tom resoru, trebalo da otkloni manjkavosti, ali i precizira pojedine norme.

Novi propis bi trebalo da riješi problem obavljanja specifične zdravstvene zaštite zaposlenih i obavljanje ljekarskih pregleda…

Predviđeno je formiranje komisija koje izdaju saglasnost licima i ustanovama koje obavljaju tradicionalne i alternativne metode i postupke liječenja, kako bi se spriječile zloupotrebe i paušalno davanje saglasnosti u tom resoru.

Novim propisom se uvodi i propisivanje perioda od sedam godina na koji se izdaje rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti, kako bi se dobio uvid u to da li ustanove imaju potrebni prostor, kadar i opremu…

Prvi put, ako se usvoji zakon, biće moguće da zdravstvena ustanova obavlja i estetske i mininalno invanzivne nehirurške metode “antiejdž” medicine glave i vrata, a koje bi obavljali zdravstveni radnici koji su posebno edukovani, nakon što Ministarstvo zdravlja da posebnu saglasnost.

“Potpunije je uređen i dio koji se odnosi na zdravstvene radnike i specijalizaciju, a po put se uređuje i osiguranje od odgovornosti za stručnu grešku zdravstvenog radnika koga osigurava zdravstvena ustanova u kojoj obavlja djelatnost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje od odgovornosti za štetu”, piše u nacrtu.

Zakonom je predviđeno i osnivanje dva nova udruženja – Komore fizioterapeuta i Komore medicinskih sestara, babica i tehničara.

Izvor:Vijesti