Ranije smo se okupljali tri puta sedmično, ali su nam zbog poštovanja epidemioloških mjera prostorije dugo zaključane, pojašnjava Muradbašić.

Članovi Organizacije gluvih i nagluvih uprkos pandemiji virusa korona uz strogo poštovanje epidemioloških mjera u kontinuitetu sprovode svoje redovne aktivnosti. Na čelu organizacije je Sagib Muradbašić koji naglašava da se, iako funkcionišu u otežanim uslovima, trude da obaveze privode kraju, ali i da je najvažnije u ovakvoj situaciji sačuvati zdravlje svojih članova.

Ističe da su se sastali prije nekoliko dana kako bi obilježili Međunarodni dan gluvih i nagluvih i ujedno se dogovorili oko predstojećih zadataka i obaveza.

– Bili smo u restoranu “Čardak” gdje smo razgovarali o trenutnom stanju, ali i aktivnostima za naredni period – kaže Muradbašić, naglašavajući da u njihovom klubu u naselju Nikoljac imaju sve uslove za nesmetan rad.

– Ranije smo se okupljali tri puta sedmično, ali su nam zbog poštovanja epidemioloških mjera prostorije dugo zaključane. Ipak, s vremena na vrijeme dođemo u broju koji je dozvoljen i sastajemo se pojedinačno kako bismo se dogovorili oko aktivnosti koje smo zacrtali programom rada – pojašnjava Muradbašić.

Takođe ističe i da se redovno održavaju sjednice Upravnog odbora na kojima se razgovara o svemu urađenom i onome šta predstoji u narednom periodu.

Podsjeća i da je rješenjem Ministarstva pravde od februara ove godine Organizacija gluvih i nagluvih upisana u registar nevladinih organizacija.

– Uradili smo sve što je bilo potrebno da i dalje funkcionišemo na potpuno zakonit način. Ranije smo naš statut uskladili sa Zakonom o nevladinim organizacijama i rješenjem Ministarstva pravde upisani smo u registar. Usvojili smo Statut na Skupštini organizacije i radimo sve poslove koje imamo prema planu i programu – kaže Muradbašić.

Izvor: dan.co.me