Izvještaji sa Montenegroberze pokazuju da nekoliko državnih preduzeća posrću na berzi. Akcije Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG) zabilježile su u januaru najveći pad vrijednosti, od 38 odsto, tako da je prosječna cijena akcija iznosila 0,0068 eura.

Pad vrijednosti akcija u januaru imala je i kompanija 13. jul Plantaže od 15 odsto, ali i Luka Bar 17 procenata. Ovi podaci se mogu vidjeti u poslednjem biltenu Montenegroberze.

Da se radi o velikom padu vrijednosti akcija ŽICG može se zaključiti i na osnovu podataka iz marta 2018. godine, kada su akcije ŽICG prodavane po cijeni od 0,141 euro.

“Na Montenegroberzi realizovana je jedna transakcija akcijama Željezničke infrastrukture AD Podgorica, kroz aukcionu prodaju, putem podgoričke brokerske kuće Bull & Bear. Vrijednost transakcije iznosila je 382 hiljade eura, prometovano je 2.713.174 akcije po cijeni 0,141 eura. Na redovnom tržištu se vrlo slabo trguje akcijama Željeznice, a poslednja trgovina zabilježena je 23. februara”, pisalo je u jednom od izvještaja iz marta 2018. godine.

ŽICG je akcionarsko društvo osnovano, 7 jula 2008. godine, saglasno Strategiji restrukturiranja Željeznice Crne Gore.

Prema poslednjim podacima Komisije za tržište kapitala, država je većinski vlasnik 72,4 odsto akcijskog kapitala ŽICG. Vlasnici oko 4,92 odsto kapitala kriju se iza zbirnog kastodi računa broj 8, dok je Otvoreni investicioni fond Trend vlasnik 4,75 odsto kapitala ŽICG, a Republički zavod penzijsko-invalidskog osiguranja 2,91 odsto…

Kompanija ŽICG zabilježila je u 2018. godini gubitak od 846,73 hiljade eura, što je dva puta više u odnosu na 2017. Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen ranije na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi su na kraju decembra 2018. godine iznosili 15,17 miliona i bili su neznatno veći u odnosu na uporedni period. Poslovni rashodi porasli su 2,1 odsto na 15,9 miliona, prenijeli su ranije mediji.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznosili su 7,12 miliona, amortizacije i rezervisanja 5,63 miliona, a materijala 2,08 miliona. Ostali poslovni rashodi bili su 915,38 hiljada eura. Akumulirani gubitak iznosi 660,94 hiljade, dugoročna rezervisanja i obaveze 32,55 miliona, a kratkoročna 28,12 miliona eura tokom 2018. godine. Poreska uprava bilježi da je u oktobru 2019. godine dug ŽICG za poreze i doprinose na lična primanja iznosio oko 718.000 eura.

I kompanija 13. jul Plantaže, takođe, ima problema sa neplaćenim porezima i doprinosima na lična primanja. Dug te kompanije u istom periodu prošle godine iznosio je oko 2,2 miliona eura.

Prema najnovijim podacima Komisije za tržište kapitala vlasnik 22,2 odsto kapitala firme 13. jul Plantaže je Investiciono-razvojni fond Crne Gore, 21,4 odsto pripada Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, osam odsto Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Akcije Montekarga pale 10 odsto

Osim ŽICG, Plantaža i Luke Bar, u januaru pad vrijednosti akcija imao je i državni Montekargo, oko 10 odsto. Prema podacima Komisije za tržište kapitala, država je vlasnik 85,4 odsto akcija firme Montekargo.

Oko tri odsto vlasničkih akcija pripada otvorenom investicionom fondu Trend, a Eurofondu oko 2,7 odsto.

Izvor:CDM