Cigarete i alkohol, kao i gazirana voda sa dodatkom šećera biće skuplji od 1. jula zbog povećanja akciza, što je predviđeno predlogom Fiskalne strategije.

“Proporcionalna akciza na cigarete iznosila bi 32 odsto od prosječne ponderisane cijene cigareta, koja u 2017. godini iznosi 1,9 eura, dok bi njena pretpostavljena cijena u 2018. bila 2,3 eura, a u 2019. godini 2,6 eura, kada se dostiže nivo akcize propisan Direktivom EU”, objašnjeno je u strategiji, koja je predvidjela ubrzanje akciznog kalendara.

Prosječna ponderisana cijena cigareta utvrđena u aprilu prošle godine bila je 1,8 eura.

To bi po grubim procjenama značilo poskupljenje od 30 centi po paklici u ovoj godini. Prihodi budžeta po ovom osnovu treba da se povećaju za 4,6 miliona u ovoj, 17,8 miliona u 2018, i 13,2 miliona eura u 2019. godini.

Povećaće se i prihodi po osnovu PDV ukupno za 5,6 miliona eura. Po hektolitru etil ahkohola od 1. jula akciza će biti 850 eura, u naredno godini 1.050, a u 2019. godini 1.500 eura. U tekućoj godini prihodi budžeta trebalo bi da se povećaju 600.000 eura, u narednoj i 2019. godini 1,1 milion i 1,4 miliona u 2020. Od jula će akciza po hektolitru gazirane vode sa dodatkom šećera iznositi 30 eura, u narednoj godini 40, a u sljedećoj 50 eura.

Ukupan trogodišnji efekat po budžet bi trebalo da bude 15,3 miliona. Po prvi put se uvodi akciza na ugalj koja bi trebalo od 2019. da bude 0,15 eura/GJ, a godinu kasnije 30 centi. Za dvije godine od ove mjere bi trebalo da se u budžet slije 4,6 miliona. Zbog toga će se povećati i prihodi od PDV za 800.000 eura naredne godine. Strategijom je planirano i povećanje PDV od naredne godine na 21 odsto što bi budžet trebalo da poveća za 42,8 miliona eura u 2018.

Izvor:Pobjeda